Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña Solicitude presencial 05/10/2019 - 04/11/2019
Tramitar en liña 05/06/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 07/07/2020 - 06/08/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 11/02/2020 - 10/03/2020
Tramitar en liña 11/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 22/05/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña 05/06/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 07/07/2020 - 06/08/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 22/01/2020 - 21/02/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 11/02/2020 - 10/03/2020

Máis información