Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a concicliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña Solicitude presencial 05/09/2017-05/10/2017
Tramitar en liña 26/01/2018-01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 26/01/2018-01/10/2018
Tramitar en liña 17/02/2017-16/03/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial 28/07/2016-30/09/2016
Tramitar en liña Solicitude presencial 28/07/2016-30/09/2016
Tramitar en liña Solicitude presencial 21/02/2017-29/09/2017
Tramitar en liña 05/08/2017-04/09/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial 27/04/2017-26/05/2017
Tramitar en liña 26/01/2018-01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 26/01/2018-01/10/2018
Tramitar en liña 06/02/2018-05/03/2018
Tramitar en liña 17/02/2017-16/03/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial 17/02/2017-16/03/2017
Tramitar en liña 18/01/2018-28/02/2018
Tramitar en liña 11/10/2016-10/11/2016
Tramitar en liña 05/08/2017-04/09/2017
Tramitar en liña 28/10/2017-30/11/2017
Tramitar en liña 15/03/2017-17/04/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial 26/01/2018-01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 27/04/2017-26/05/2017

Máis información