Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña Solicitude presencial 18/09/2018 - 17/10/2018
Tramitar en liña 26/01/2018 - 01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 26/01/2018 - 01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 28/07/2016 - 30/09/2016
Tramitar en liña Solicitude presencial 28/07/2016 - 30/09/2016
Tramitar en liña Solicitude presencial 06/04/2018 - 31/10/2018
Tramitar en liña 05/07/2018 - 06/08/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 17/05/2018 - 18/06/2018
Tramitar en liña 26/01/2018 - 01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 26/01/2018 - 01/10/2018
Tramitar en liña 06/02/2018 - 05/03/2018
Tramitar en liña 08/06/2018 - 01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 17/02/2017 - 16/03/2017
Tramitar en liña 18/01/2018 - 28/02/2018
Tramitar en liña 11/10/2016 - 10/11/2016
Tramitar en liña 05/07/2018 - 06/08/2018
Tramitar en liña 16/05/2018 - 30/10/2018
Tramitar en liña 15/03/2017 - 17/04/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial 26/01/2018 - 01/10/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 17/05/2018 - 18/06/2018

Máis información