Inclusión social

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade" foi o primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo, relativa ao 2010-Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social. 

Para cumprir este obxectivo, a Administración autonómica establece unha serie de prestacións dirixidas ás persoas máis desfavorecidas: renda de inclusión social de Galicia (Risga), axudas de inclusión social de carácter non periódico, pensións non contributivas de invalidez e de xubilación, axudas a entidades de iniciativa social, complemento por alugueiro de vivenda a persoas titulares de pensión non contributiva. 

Estas axudas complétanse con medidas ofrecidas en ámbitos concretos: incentivos á contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social, axudas para evitar os cortes de subministración eléctrica, apoio a programas de loita contra a pobreza feminina, exencións no canon da auga e do lixo etc.

 

Inclusión social
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 09/08/2018 - 10/09/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 27/06/2018 - 26/07/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 16/01/2018 - 15/02/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 12/08/2017 - 02/10/2017
Tramitar en liña 26/01/2018 - 26/02/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 12/08/2017 - 02/10/2017
Tramitar en liña 04/08/2018 - 03/09/2018
Tramitar en liña 08/07/2017 - 07/08/2017
Tramitar en liña 13/01/2018 - 12/02/2018
Tramitar en liña 26/09/2018 - 05/11/2018
Tramitar en liña 09/05/2018 - 08/06/2018
Tramitar en liña 08/07/2017 - 07/08/2017
Tramitar en liña 12/08/2017 - 02/10/2017
Tramitar en liña 26/01/2018 - 26/02/2018