Inclusión social

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade" foi o primeiro os obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo, relativa ao 2010-Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social. 

Para cumprir este obxectivo, a administración autonómica establece unha serie de prestacións dirixidas ás persoas máis desfavorecidas: Renda de inclusión social de Galicia (Risga), axudas de inclusión social de carácter non periódico, pensións non contributivas de invalidez e de xubilación, axudas a entidades de iniciativa social, complemento por aluguer de vivenda a persoas titulares de pensión non contributiva. 

Estas axudas complétanse con medidas ofrecidas en ámbitos concretos: incentivos á contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social, axudas para evitar os cortes de subministración eléctrica, apoio a programas de loita contra a pobreza feminina, exencións no canon da auga e do lixo etc.

 

Inclusión social
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 12/09/2017-11/10/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 03/06/2017-03/07/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 16/01/2018-15/02/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 12/08/2017-02/10/2017
Tramitar en liña 26/01/2018-26/02/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 12/08/2017-02/10/2017
Tramitar en liña 25/07/2017-24/08/2017
Tramitar en liña 08/07/2017-07/08/2017
Tramitar en liña 13/01/2018-12/02/2018
Tramitar en liña 30/09/2017-30/10/2017
Tramitar en liña 17/06/2017-17/07/2017
Tramitar en liña 08/07/2017-07/08/2017
Tramitar en liña 12/08/2017-02/10/2017
Tramitar en liña 26/01/2018-26/02/2018