Apoio á natalidade

Os seguintes procedementos teñen por obxecto favorecer a conciliación mediante a concesión de prestacións económicas e outras medidas dirixidas ás familias con fillos/as menores. Dependendo da axuda faranse efectivas mediante a Tarxeta Benvida (para mercar en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de pericultura ou especializados en artigos e productos  para a infancia); o Bono Coidado (para cubrir necesidades derivadas da conciliación da vida persoal, familiar e laboral); ou unha prestación económica de pagamento único que varía a cantidade en función de se se trata do/a primeiro/a, segundo/a ou terceiro/a fillo/a e sucesivos.

Tamén existen liñas de axuda para favorecer a conciliación entre a vida laboral e a familiar, tanto para persoas asalariadas como para traballadores/as autónomos/as, e axudas dirixidas especificamente a entidades locais para o fomento da conciliación.

Apoio á natalidade
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Solicitude presencial 01/02/2018-21/03/2018
Tramitar en liña Solicitude presencial 11/11/2017-30/04/2018
Tramitar en liña 23/01/2018-22/02/2018
Tramitar en liña 28/10/2017-30/11/2017
Tramitar en liña Solicitude presencial 20/05/2017-19/06/2017
Tramitar en liña 27/08/2016-26/09/2016
Tramitar en liña 23/01/2018-22/02/2018