Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Certificados de interrupción do servizo

Nesta páxina pode consultar os días e horas nos que algún servizo da Sede electrónica estivo interrumpido e descargar os certificados correspondentes.

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional