Que é a carpeta cidadá?

A carpeta cidadá é o conxunto de información e documentos en formato electrónico relativo ás relacións administrativas dos interesados coa Xunta de Galicia. A través do seu espazo persoal "A miña sede" pode acceder á información da súa carpeta cidadá.

"A miña sede" é o espazo persoal onde as persoas interesadas poderán acceder á súa carpeta cidadá co obxectivo de dar cumprimento ao dereito de información e orientación  nos procedementos administrativos e interactuar coa Administración de forma integrada.

A carpeta cidadá, accesible a través de "A miña sede", contén:

  • Información referente aos seus trámites administrativos:
    • Os documentos que presentou no rexistro electrónico e os xustificantes de presentación
    • Os expedientes nos que vostede consta como persoa interesada e os documentos relacionados
  • Os seus borradores, que son os formularios e documentos que vostede está preparando e ten pendentes de presentar no rexistro electrónico.

En función do sistema de identificación que utilice, poderá acceder á súa carpeta cidadá ou á carpeta das persoas xurídicas ás que representa.

Acceso á información

Debido ao carácter persoal da información que contén a carpeta cidadá, o acceso está restrinxido ás persoas interesadas.

  • Borradores: os datos dun borrador unicamente están dispoñibles para a persoa, física ou xurídica, que o creou.
  • Presentacións no rexistro electrónico: a información e os documentos serán visibles para as persoas indicadas como solicitante ou representante no formulario de presentación.
  • Expedientes: a información será visible para as persoas interesadas que figuren no expediente. Se ten a condición de persoa interesada nun expediente e non pode atopalo na súa carpeta cidadá, póñase en contacto coa unidade xestora responsable a través das canles indicadas na sección "Onde acudir" da ficha do procedemento.