Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Guía de procedementos e servizos

Consulte todos os procedementos dispoñibles

Ex: "Axudas a persoas dependentes", "Xubilación" ...

Prazo de presentación de solicitudes: 19/12/2017 - 18/01/2018
Prazo de presentación de solicitudes: 08/12/2017 - 08/01/2018
Prazo de presentación de solicitudes: 04/12/2017 - 04/01/2018

Verificación de documentos

Servizo para realizar a verificación de documentos mediante o CVE

Obtención de certificados

Descargue certificados de discapacidade e familia numerosa

Modelos normalizados

Descarga dos modelos comúns de tramitación administrativa

Carpeta do cidadán

Expedientes e borradores