Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Guía de procedementos e servizos

Consulte todos os procedementos dispoñibles

Ex: "Axudas a persoas dependentes", "Xubilación" ...

Verificación de documentos

Servizo para realizar a verificación de documentos mediante o CVE

Requirimentos técnicos

Asegúrese de que o seu equipo está listo para empregar esta sede

Modelos normalizados

Descarga dos modelos comúns de tramitación administrativa

Carpeta do cidadán

Expedientes e borradores