Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Guía de procedementos e servizos

Consulte todos os procedementos dispoñibles

Ex: "Axudas a persoas dependentes", "Xubilación" ...

Prazo de presentación de solicitudes: 02/05/2017 - 01/09/2017
Prazo de presentación de solicitudes: 01/05/2017 - 31/05/2017
Prazo de presentación de solicitudes: 22/04/2017 - 22/05/2017

Verificación de documentos

Servizo para realizar a verificación de documentos mediante o CVE

Obtención de certificados

Descargue certificados de discapacidade e familia numerosa

Modelos normalizados

Descarga dos modelos comúns de tramitación administrativa

Carpeta do cidadán

Expedientes e borradores