Procedementos e servizos

+

Ver máis Trámites

Tramitar en liña: CT402C 02/05/2024 09:00 - 02/10/2024 14:00
CT402C

Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.

Tramitar en liña: BS303A 17/04/2024 00:00 - 30/04/2024 23:59
BS303A

Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Individual).

Tramitar en liña: BS419A 12/04/2024 00:00 - 25/04/2024 23:59
BS419A

Prazas en residencias de tempo libre.

Tramitar en liña: SI437A 11/04/2024 00:00 - 10/05/2024 23:59
SI437A

Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.

Tramitar en liña: TR349F 05/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR349F

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Tramitar en liña: TR341Q 29/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341Q

Bono das persoas autónomas

Tramitar en liña: SA206A Aberto todo o ano
SA206A

Elección de persoal médico de familia, pediatra e persoal de enfermaría de atención primaria no sistema público de saúde de Galicia.

Tramitar en liña: PR001C Aberto todo o ano
PR001C

Modificación dos datos que constan en Chave365.

Tramitar en liña: MR604R Aberto todo o ano
MR604R

Declaración responsable para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Solicitude presencial: PR212A Aberto todo o ano
PR212A

Inscrición no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Tramitar en liña: BS319A Solicitude presencial: BS319A Aberto todo o ano
BS319A

Carné Xove.

Tramitar en liña: MR604N Aberto todo o ano
MR604N

Autorización para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Tramitar en liña: BS419A 12/04/2024 00:00 - 25/04/2024 23:59
BS419A

Prazas en residencias de tempo libre.

Tramitar en liña: ED311B 26/03/2024 00:00 - 25/04/2024 23:59
ED311B

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

Tramitar en liña: BS304A 17/04/2024 00:00 - 25/04/2024 23:59
BS304A

Cesión do uso de instalacións xuvenís da administración galega para a realización de programas de ocio educativo e de tempo libre.

Tramitar en liña: PL400A 27/03/2024 00:00 - 26/04/2024 23:59
PL400A

Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

Tramitar en liña: ED010B 15/04/2024 08:00 - 26/04/2024 23:59
ED010B

Comisión de servizos do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes da consellería de educación, universidade e formación profesional en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde.

Tramitar en liña: MR446A 27/03/2024 00:00 - 26/04/2024 23:59
MR446A

Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.

Presentar unha solicitude

Orientámolo/a, paso a paso, para presentar unha solicitude no rexistro electrónico

Como podo? Presentar unha solicitude
Consultar e xestionar os meus expedientes

Todos os seus expedientes, presentacións e borradores en "A miña sede"

Como podo? Consultar e xestionar os meus expedientes