Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.
Estás en: Utilidades da sede > Accesibilidade

Conformidade a estándares e accesibilidade desta sede

Política de Accesibilidade

Este sitio web foi deseñado co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen atopar dificultades no acceso.

A política de accesibilidade aplicada neste sitio web está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Co cumprimento destas esixencias, a Xunta de Galicia cumpre asemade co sinalado no artigo 6 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, que menciona a obriga, por parte da Administración galega, de adoptar todas as medidas técnicas necesarias co fin de satisfacer o previsto na normativa sobre accesibilidade.

Cumprimento dos estándares

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2012 e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2.0 do (WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C). Todos os requisitos do Nivel A e do Nivel AA foron comprobados e corrixidos mediante unha análise semi-automática da accesibilidade a través de diferentes ferramentas.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, etc.

Para a correcta visualización do portal gráfico cómpre poder executar Javascript.

Data da última revisión

A última revisión de accesibilidade deste portal foi realizada con data 08/06/2015.

Contacto

Na procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade deste portal, convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar ademais de calquera outra suxestión sobre a accesibilidade que estime a través do servizo de atención e contacto dispoñible.

Uso das características de accesibilidade

O acceso ás características de accesibilidade varía entre os navegadores máis utilizados. Nesta sección descríbense os métodos concretos para sacar o maior partido ás facilidades que proporciona cada un deles.

Atallos de teclado

Segundo o sistema operativo, os navegadores fan uso dunha combinación de teclas determinada para permitir o acceso aos atallos de teclado. Habitualmente, no sistema operativo Mac, esta combinación é Ctrl + ⌥ Opt. No resto de sistemas operativos, a combinación é Alt ou Alt + ⇧ Shift.

Este portal utiliza, xunto coa combinación de teclas do seu navegador, os seguintes atallos:

 • 0: Inicio
 • 1: Mapa do portal
 • 2: Accesibilidade
 • 3: Atendémolo/a

No caso de que na páxina exista un compoñente con lapelas, a cada unha delas corresponderalle, por orde alfabético, unha letra do abecedario. Por exemplo:

 • a: Primeira lapela
 • b: Segunda lapela
 • c: Terceira lapela

Tamaño dos textos

As páxinas da sede electrónica da Xunta de Galicia especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou diminúan o tamaño dos textos segundo as preferencias do usuario, e sen crear problemas de visualización.

Pode controlar o tamaño dos textos no seu navegador da seguinte maneira:

 • Microsoft Internet Explorer: a través do menú ”Ver” > ”Tamaño de texto”.
 • Netscape e Firefox: a través do menú ”Ver” > ”Tamaño do texto” ou empregando a combinación de teclas Ctrl "+" ou Ctrl "-", segundo se queira aumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Pulsando Ctrl= restablece o texto ao tamaño normal.
 • Opera 7 e superior: a través do menú ”Ver” > ”Escala” ou empregando as teclas , - e * segundo se queira aumentar, diminuír ou restablecer o tamaño do texto.

Navegación

Para facilitar a navegación e identificación desta sede, todas as páxinas desta sede electrónica manteñen compoñentes comúns como a cabeceira e o pé de páxina.

A cabeceira contén principalmente:

 • Un espazo de utilidades:
  • Ligazón ao portal corporativo da Xunta
  • Accesibilidade
  • Mapa do portal
  • Suxestións e queixas
  • Versións idiomáticas do portal (galego e castelán)
 • Un menú principal con...
  • Procedementos e servizos
  • Qué é a sede?
  • Carpeta do cidadán
  • Axudámoslle

O pé contén principalmente:

 • Ligazóns á páxina de inicio, á “Oficina de Rexistro e Información”, á sección de “Suxestións e queixas”, a información de “Aviso legal”, ao servizo de “Atendémolo/a” e a un espazo con información sobre Protección de Datos.

Contacto

A Xunta de Galicia, na súa procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade desta sede, convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar, ademais de calquera outra suxestión, sobre a accesibilidade que estime a través do servizo de consulta desta sede

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

 • O estado de tramitación dos seus expedientes
 • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional