Galicia exterior

A Xunta de Galicia, en materia de emigración, establece como unha das súas áreas de actuación prioritaria a asistencia sociosanitaria digna para todas as persoas galegas residentes no exterior, mediante, entre outros, o "Programa de axudas económicas individuais", que ten como obxectivo contribuír a paliar a carencia de medios económicos para poder afrontar as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.

Xunto a estas axudas, convócanse anualmente outras liñas de apoio dirixidas tanto a galegos e galegas residentes no exterior, como a persoas emigrantes galegas retornadas ou as entidades galegas no exterior. O obxecto destas é promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia, e dinamizar a acción cultural, social, económica... dos Centros Galegos na diáspora.

Galicia exterior
Tramitar en liña: PR930D 18/04/2024 00:00 - 20/05/2024 23:59
PR930D

Conecta co camiño.

Tramitar en liña: PR930A 18/04/2024 00:00 - 20/05/2024 23:59
PR930A

Conecta con Galicia. Actividades de aire libre.

Tramitar en liña: PR905A Solicitude presencial: PR905A 30/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
PR905A

Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

Tramitar en liña: PR935A Solicitude presencial: PR935A 05/04/2024 00:00 - 15/10/2024 23:59
PR935A

Axudas de emerxencia social.

Tramitar en liña: PR937A 03/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
PR937A

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.

Tramitar en liña: PR925A 26/01/2024 00:00 - 01/04/2024 23:59
PR925A

Axudas económicas individuais.

Tramitar en liña: PR924B 17/01/2024 00:00 - 04/03/2024 23:59
PR924B

Subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior.

Tramitar en liña: PR911A 10/01/2024 00:00 - 30/04/2024 23:59
PR911A

Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de máster que se inicien nunha universidade galega.

Tramitar en liña: PR923C 20/03/2024 00:00 - 19/04/2024 23:59
PR923C

Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega.

Tramitar en liña: PR924C 06/02/2024 00:00 - 05/03/2024 23:59
PR924C

Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos para as comunidades galegas no exterior.

Tramitar en liña: PL500C 14/03/2024 00:00 - 05/04/2024 23:59
PL500C

Probas para a obtención do Certificado de lingua galega: Niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Tramitar en liña: PR924B 17/01/2024 00:00 - 04/03/2024 23:59
PR924B

Subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior.

Tramitar en liña: PR803D 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D

Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

Tramitar en liña: PR803D 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D

Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

Tramitar en liña: CT141A 24/04/2024 00:00 - 23/05/2024 23:59
CT141A

Premio Elías Valiña ao esforzo revitalizador e promocional dos Camiños de Santiago.

Tramitar en liña: PR924B 17/01/2024 00:00 - 04/03/2024 23:59
PR924B

Subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior.

Tramitar en liña: PR803D 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D

Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

Tramitar en liña: PR923C 20/03/2024 00:00 - 19/04/2024 23:59
PR923C

Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega.

Tramitar en liña: PR924C 06/02/2024 00:00 - 05/03/2024 23:59
PR924C

Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos para as comunidades galegas no exterior.