Galicia exterior

A Xunta de Galicia, en materia de emigración, establece como unha das súas áreas de actuación prioritaria a asistencia sociosanitaria digna para todas as persoas galegas residentes no exterior, mediante, entre outros, o "Programa de axudas económicas individuais", que ten como obxectivo contribuír a paliar a carencia de medios económicos para poder afrontar as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.

Xunto a estas axudas, convócanse anualmente outras liñas de apoio dirixidas tanto a galegos e galegas residentes no exterior, como a persoas emigrantes galegas retornadas ou as entidades galegas no exterior. O obxecto destas é promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia, e dinamizar a acción cultural, social, económica... dos Centros Galegos na diáspora.

Galicia exterior
Tramitar en liña Solicitude presencial 07/05/2019 - 06/06/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 21/12/2019 - 19/02/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 02/06/2020 - 30/06/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 12/05/2020 - 12/05/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 17/03/2020 - 30/10/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 22/02/2020 - 23/03/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 17/04/2019 - 16/05/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 05/04/2019 - 06/05/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 14/03/2019 - 15/04/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 27/02/2020 - 26/03/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 19/03/2019 - 22/04/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 04/08/2020 - 16/11/2020
Tramitar en liña 05/06/2020 - 30/10/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 12/05/2020 - 12/05/2020
Tramitar en liña 05/06/2020 - 30/10/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 02/06/2020 - 30/06/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 12/05/2020 - 12/05/2020
Tramitar en liña 15/01/2020 - 14/02/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 14/03/2019 - 15/04/2019