Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 10/2021, do 9 de marzo reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia que se desenvolve en diferentes plans: o último é o V Plan Director da Cooperación Galega 2023-2026, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante os axentes galegos de cooperación: organización non gobernamentais para o desenvolvemento (ONGD), universidades, empresas e outros axentes.

Para promover as accións destes axentes destínanse unha serie de liñas de axudas, dirixidas á posta en marcha de proxectos de investigación, de educación e de cooperación e de acción humanitaria no exterior.

Cooperación para o desenvolvemento
Tramitar en liña: PR809A 11/05/2024 00:00 - 10/06/2024 23:59
PR809A

Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR805C Aberto todo o ano
PR805C

Cancelación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR805A Aberto todo o ano
PR805A

Inscrición no rexistro galego de axentes de cooperación para o desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR805B Aberto todo o ano
PR805B

Modificación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR803D 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D

Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

Tramitar en liña: PR804A 28/06/2024 00:00 - 29/07/2024 23:59
PR804A

Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Tramitar en liña: PR815A 24/06/2023 00:00 - 24/07/2023 23:59
PR815A

Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR420A 13/09/2018 00:00 - 12/11/2018 23:59
PR420A

Premios Coopera Galicia entidades locais.

Tramitar en liña: PR803D 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D

Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

Tramitar en liña: PR804A 28/06/2024 00:00 - 29/07/2024 23:59
PR804A

Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Tramitar en liña: PR815A 24/06/2023 00:00 - 24/07/2023 23:59
PR815A

Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR811A 11/05/2024 00:00 - 10/06/2024 23:59
PR811A

Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

Tramitar en liña: PR805C Aberto todo o ano
PR805C

Cancelación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR805A Aberto todo o ano
PR805A

Inscrición no rexistro galego de axentes de cooperación para o desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR805B Aberto todo o ano
PR805B

Modificación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

Tramitar en liña: PR803D 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D

Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

Tramitar en liña: PR804A 28/06/2024 00:00 - 29/07/2024 23:59
PR804A

Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Máis información