RSS do Portal da Sede Electrónica https://sede.xunta.gal/portada Avisos da Sede Electrónica da Xunta gl Ipecos <![CDATA[Información sobre a obtención ou renovación de certificados electrónicos durante o estado de alarma]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0727.xml Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, publicado no BOE/BOE do 1 de abril establece:

 

Disposición adicional undécima. Medidas provisionais para a expedición de certificados electrónicos cualificados

Durante a vixencia do estado de alarma, decretado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, permitirase a expedición de certificados electrónicos cualificados de acordo co previsto no artigo 24.1.d) do Regulamento (UE) 910/2014, do 23 de xullo, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior. Para ese efecto, o organismo supervisor aceptará aqueles métodos de identificación por videoconferencia baseados nos procedementos autorizados polo Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias ou recoñecidos para a expedición de certificados cualificados por outro Estado membro da Unión Europea. A equivalencia no nivel de seguridade será certificada por un organismo de avaliación da conformidade. Os certificados así emitidos serán revogados polo prestador de servizos ao finalizar o estado de alarma, e o seu uso limitarase exclusivamente ás relacións entre o titular e as Administracións públicas.

 

Ademais, a Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia artificial comunicou aos diferentes prestadores de servizos de confianza que, de acordo co Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, segundo modificación dada polo Real Decreto 465/2020, do 17 de marzo, non se esixirá o cumprimento dos prazos establecidos no art. 13.4 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica, para a identificación do interesado, durante o tempo de vixencia do estado de alarma.

Adicionalmente, os prestadores de servizos de certificación poderán permitir a renovación de certificados utilizando outros que caducasen a partir do 14 de marzo.

Pode obter máis información sobre os mecanismos habilitados por cada prestador de servizos se certificación nas súas respectivas páxinas informativas, engadimos aquí algunhas delas:

Pode obter unha listaxe completa dos prestadores cualificados de servizos de confianza nesta páxina.

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0727.xml Mon, 6 Apr 2020 13:14:00 +0200
<![CDATA[Programado un mantemento que afectará os días 1 e 2 aos procedementos MR604C, MR604H e MR604I]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0726.xml Entre o mércores 1 de abril ás 21:00 e o xoves 2 de abril ás 8:00 vaise realizar un mantemento programado durante o cal non se poderán facer presentacións de solicitudes, escritos e comunicacións dos seguintes procedementos relativos a aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada: MR604CMR604H e MR604I.

Desculpe as molestias que isto lle poida ocasionar.

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0726.xml Wed, 1 Apr 2020 16:50:00 +0200
<![CDATA[Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do xoves 2 de abril]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0725.xml Data de inicio: 7:00 horas do xoves 2/04/2020
Data estimada de fin: 8:00 horas do xoves 2/04/2020
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0725.xml Wed, 1 Apr 2020 13:24:00 +0200
<![CDATA[Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do mércores 1 de abril]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0724.xml Data de inicio: 7:00 horas do mércores 1/4/2020
Data estimada de fin: 8:00 horas do mércores 1/4/2020
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0724.xml Mon, 30 Mar 2020 16:35:00 +0200
<![CDATA[Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do xoves 26 de marzo]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0723.xml Data de inicio: 7:00 horas do xoves 26/03/2020
Data estimada de fin: 8:00 horas do xoves 26/03/2020
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0723.xml Wed, 25 Mar 2020 08:00:00 +0100
<![CDATA[Suspensión de prazos para a tramitación dos procedementos]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0721.xml Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19

"Suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o presente acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicaranse a todo o sector público definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Non obstante o anterior, o órgano competente poderá acordar, mediante resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre que este manifeste a súa conformidade, ou cando o interesado manifeste a súa conformidade con que non se suspenda o prazo."

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0721.xml Mon, 16 Mar 2020 10:00:00 +0100
<![CDATA[Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 e as 11:00 horas do domingo 8 de marzo]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0719.xml Data de inicio: 9:00 horas do domingo 8/3/2020
Data estimada de fin: 11:00 horas do domingo 8/3/2020
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0719.xml Fri, 6 Mar 2020 14:00:00 +0100
<![CDATA[Interrupción do servizo o día 10 de febreiro entre as 22:00 e as 23:55 horas]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0716.xml Interrupción do servizo o día 10 de febreiro entre as 22:00 e as 23:55 horas.

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0716.xml Thu, 13 Feb 2020 12:30:00 +0100
<![CDATA[Interrupción do servizo o día 19 de xaneiro de 2020 entre as 12:00 e as 19:00 horas]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0715.xml Interrupción do servizo o día 19 de xaneiro de 2020 entre as 12:00 e as 19:00 horas.

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0715.xml Mon, 27 Jan 2020 14:30:00 +0100
<![CDATA[Interrupción do servizo o día 18 de xaneiro de 2020 entre as 15:00 e as 18:00 horas]]> https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0714.xml Interrupción do servizo o día 18 de xaneiro de 2020 entre as 15:00 e as 18:00 horas.

]]>
https://sede.xunta.gal/avisos?content=/.content/aviso/aviso_0714.xml Mon, 20 Jan 2020 14:30:00 +0100