Apoio ás pemes

As pequenas e medianas empresas son parte fundamental do tecido empresarial galego. A administración autonómica dispón de diferentes programas que tratan de promover a implantación e o crecemento das pemes, así como a súa modernización e expansión. 

Vehiculadas principalmente a través do Igape pero tamén doutros organismos autonómicos, existen varias liñas centradas en favorecer o acceso ao financiamento, mediante préstamos, avais, financiamento de circulante e investimentos etc. Xunto a estas, actívanse programas para favorecer a innovación mediante contratación de profesionais ou servizos especializados, liñas de fomento da contratación e outras destinadas a empresas de ámbitos concretos, como o rural e o marítimo.  

Apoio ás pemes
Tramitar en liña: PE201B 19/06/2024 00:00 - 18/07/2024 23:59
PE201B

Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
PE155A

Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Tramitar en liña: IN848D 14/02/2024 00:00 - 13/03/2024 23:59
IN848D

Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Plans de Innovación).

Tramitar en liña: IN848F 23/01/2024 00:00 - 22/02/2024 23:59
IN848F

Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).

Tramitar en liña: IN421V 12/09/2019 00:00 - 01/07/2024 23:59
IN421V

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria).

Tramitar en liña: IG408B 16/01/2024 08:00 - 29/11/2024 14:00
IG408B

Préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia.

Tramitar en liña: PE107G 25/08/2023 00:00 - 25/09/2023 23:59
PE107G

Axudas destinadas ás empresas de comercialización e transformación de produtos da pesca, o marisqueo e de acuicultura para compensar o incremento dos prezos pola invasión de Ucraína.

Tramitar en liña: MR361A 28/12/2023 00:00 - 31/01/2024 23:59
MR361A

Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo FEAGA.

Tramitar en liña: IG302A Aberto todo o ano
IG302A

Avais do Igape.

Tramitar en liña: TR302D 26/06/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR302D

Bonos Talento Empresa.

Tramitar en liña: IN308D 08/03/2024 09:00 - 08/04/2024 09:00
IN308D

Subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia.

Tramitar en liña: TR357C 07/02/2024 00:00 - 06/03/2024 23:59
TR357C

Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

Tramitar en liña: TR357D 07/02/2024 00:00 - 06/03/2024 23:59
TR357D

Liña II: Axudas á conciliación.

Tramitar en liña: TR357B 07/02/2024 00:00 - 06/03/2024 23:59
TR357B

Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.

Tramitar en liña: PE201B 19/06/2024 00:00 - 18/07/2024 23:59
PE201B

Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

Tramitar en liña: MR351A 20/06/2024 00:00 - 19/07/2024 23:59
MR351A

Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamento agrarios en réximen asociativo en Galicia.

Tramitar en liña: IG408A 02/10/2023 00:00 - 31/10/2023 14:00
IG408A

Axudas susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial.

Tramitar en liña: IN417Y 16/07/2024 09:00 - 16/09/2024 23:59
IN417Y

Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas.

Tramitar en liña: TR807I 22/02/2022 00:00 - 01/08/2022 23:59
TR807I

Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.

Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
PE155A

Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Tramitar en liña: IN848F 23/01/2024 00:00 - 22/02/2024 23:59
IN848F

Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).