Fomento do emprego

Son varias as liñas de axuda que se dispoñen nesta sede electrónica co obxecto de fomentar o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Destacan aquelas orientadas a ofrecer incentivos á contratación indefinida inicial de persoas, así como os programas de inserción laboral, as accións formativas que inclúen un compromiso de contratación ou aquelas que contribúen a potenciar as iniciativas de base tecnolóxica.

En canto aos/ás beneficiarios/as finais, aténdese con especial interese a colectivos específicos entre os que destacan: a mocidade, as persoas con discapacidade, as persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social ou paradas de longa duración ou as mulleres vítimas da violencia de xénero. Da mesma forma, existen liñas específicas para a contratación de empresas de inserción laboral, de axentes de emprego e desenvolvemento local ou de persoal técnico de orientación laboral.

Fomento do emprego
Tramitar en liña 24/07/2020 - 24/08/2020
Tramitar en liña 24/07/2020 - 24/08/2020
Tramitar en liña 24/07/2020 - 24/08/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 29/01/2020 - 28/02/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 22/01/2020 - 21/02/2020
Tramitar en liña 23/06/2020 - 22/07/2020
Tramitar en liña 12/05/2020 - 22/05/2020
Tramitar en liña 24/07/2020 - 24/08/2020
Tramitar en liña 25/01/2020 - 02/10/2020
Tramitar en liña 24/07/2020 - 24/08/2020
Tramitar en liña Solicitude presencial 02/07/2020 - 31/10/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 08/02/2020 - 08/06/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 31/07/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 04/02/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 11/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 24/12/2019 - 14/12/2020
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 12/05/2020 - 22/05/2020
Tramitar en liña 31/01/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 31/01/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 29/01/2020 - 28/02/2020
Tramitar en liña 29/01/2020 - 28/02/2020
Tramitar en liña 29/01/2020 - 28/02/2020
Tramitar en liña 12/02/2020 - 11/03/2020
Tramitar en liña 29/01/2020 - 28/02/2020
Tramitar en liña 31/01/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
Tramitar en liña 31/01/2020 - 02/03/2020
Tramitar en liña 23/06/2020 - 22/07/2020