Fomento do emprego

Son varias as liñas de axuda que se dispoñen nesta sede electrónica co obxecto de fomentar o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Destacan aquelas orientadas a ofrecer incentivos á contratación indefinida inicial de persoas, así como os programas de inserción laboral, as accións formativas que inclúen un compromiso de contratación ou aquelas que contribúen a potenciar as iniciativas de base tecnolóxica.

En canto aos/ás beneficiarios/as finais, aténdese con especial interese a colectivos específicos entre os que destacan: a mocidade, as persoas con discapacidade, as persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social ou paradas de longa duración ou as mulleres vítimas da violencia de xénero. Da mesma forma, existen liñas específicas para a contratación de empresas de inserción laboral, de axentes de emprego e desenvolvemento local ou de persoal técnico de orientación laboral.

Fomento do emprego
Tramitar en liña 28/09/2022 - 27/10/2022
Tramitar en liña 28/09/2022 - 27/10/2022
Tramitar en liña 28/09/2022 - 27/10/2022
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 27/01/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña Pechado
Tramitar en liña 02/02/2022 - 01/03/2022
Tramitar en liña 09/03/2022 - 08/04/2022
Tramitar en liña 03/02/2021 - 02/03/2021
Tramitar en liña 21/07/2021 - 20/08/2021
Tramitar en liña 27/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 28/09/2022 - 27/10/2022
Tramitar en liña 27/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 28/09/2022 - 27/10/2022
Tramitar en liña 01/11/2020 - 10/11/2020
Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
Tramitar en liña 16/03/2021 - 15/04/2021
Tramitar en liña 27/01/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña 22/02/2022 - 01/08/2022
Tramitar en liña 22/02/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 25/01/2022 - 24/02/2022
Tramitar en liña 25/01/2022 - 24/02/2022
Tramitar en liña Pechado
Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 22/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 24/12/2019 - 14/12/2020
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 27/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 24/05/2022 - 23/06/2022
Tramitar en liña 27/01/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña 24/05/2022 - 23/06/2022
Tramitar en liña 02/02/2022 - 01/03/2022
Tramitar en liña 02/02/2022 - 01/03/2022
Tramitar en liña 02/02/2022 - 01/03/2022
Tramitar en liña 23/06/2021 - 22/07/2021
Tramitar en liña 02/02/2022 - 01/03/2022
Tramitar en liña 24/05/2022 - 23/06/2022
Tramitar en liña 27/01/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña 24/05/2022 - 23/06/2022