Estudos universitarios

Co inicio do ano abre o prazo de solicitude das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, polo que os/as estudantes galegos/as que tiveran dereito ás axudas europeas poderán tamén acceder ás complementarias autonómicas. 

O goberno autonómico dispón, ademais deste, doutros programas e liñas de axuda dirixidos a favorecer a mobilidade estudantil ou a realización de prácticas, a apoiar a etapa predoutoral, a acceder ás residencias xuvenís ou a garantir a continuidade dos estudos a aquelas persoas que por causas sobrevidas presenten necesidades urxentes de recursos económicos, entre outras.

A elas hai que engadir, para empresas e profesionais, as axudas de apoio á etapa de formación postdoutoral e as de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) e nos organismos públicos de investigación e outras entidades do sistema galego de I+D+i-GRC.

Estudos universitarios
Tramitar en liña 14/01/2021 - 15/02/2021
Tramitar en liña 29/01/2020 - 28/02/2020
Tramitar en liña 18/01/2018 - 19/02/2018
Tramitar en liña 29/01/2020 - 13/03/2020
Tramitar en liña 28/01/2021 - 01/03/2021
Tramitar en liña 13/01/2021 - 02/08/2021
Tramitar en liña 24/04/2021 - 24/05/2021
Tramitar en liña 28/01/2021 - 01/03/2021
Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
Tramitar en liña 28/01/2021 - 01/03/2021
Tramitar en liña 30/07/2021 - 30/08/2021
Tramitar en liña 28/01/2021 - 01/03/2021
Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
Tramitar en liña 28/01/2021 - 01/03/2021
Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021
Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021
Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021
Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021
Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021
Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021

Tamén lle pode interesar...