Estudos universitarios

Co inicio do ano abre o prazo de solicitude das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, polo que os/as estudantes galegos/as que tiveran dereito ás axudas europeas poderán tamén acceder ás complementarias autonómicas. 

O goberno autonómico dispón, ademais deste, doutros programas e liñas de axuda dirixidos a favorecer a mobilidade estudantil ou a realización de prácticas, a apoiar a etapa predoutoral, a acceder ás residencias xuvenís ou a garantir a continuidade dos estudos a aquelas persoas que por causas sobrevidas presenten necesidades urxentes de recursos económicos, entre outras.

A elas hai que engadir, para empresas e profesionais, as axudas de apoio á etapa de formación postdoutoral e as de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) e nos organismos públicos de investigación e outras entidades do sistema galego de I+D+i-GRC.

Estudos universitarios
Tramitar en liña 03/01/2019 - 04/02/2019
Tramitar en liña 01/01/2019 - 31/01/2019
Tramitar en liña 18/01/2018 - 19/02/2018
Tramitar en liña 26/01/2019 - 14/03/2019
Tramitar en liña 31/01/2019 - 28/02/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 29/01/2019 - 31/07/2019
Tramitar en liña 29/05/2019 - 28/06/2019
Tramitar en liña 14/06/2019 - 15/07/2019
Tramitar en liña 01/08/2019 - 02/09/2019
Tramitar en liña 14/06/2019 - 15/07/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 16/05/2019 - 17/06/2019
Tramitar en liña 14/06/2019 - 15/07/2019
Tramitar en liña 01/08/2019 - 02/09/2019
Tramitar en liña 14/06/2019 - 15/07/2019
Tramitar en liña 31/01/2019 - 28/02/2019
Tramitar en liña 31/01/2019 - 28/02/2019
Tramitar en liña 06/06/2018 - 05/07/2018
Tramitar en liña 31/01/2019 - 28/02/2019
Tramitar en liña 31/01/2019 - 28/02/2019
Tramitar en liña 06/06/2018 - 05/07/2018

Tamén lle pode interesar...