Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 3/2003, do 19 de xuño e desenvolvida en diferentes plans: o último é o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante os axentes galegos de cooperación: organización non gobernamentais para o desenvolvemento (ONGD), universidades, empresas e outros axentes. 

A promover as accións destes axentes destínanse unha serie de liñas de axudas, dirixidas á posta en marcha de proxectos de investigación, de cooperación, de educación e de acción humanitaria no exterior. 

Cooperación para o desenvolvemento
Tramitar en liña 03/06/2022 - 04/07/2022
Tramitar en liña 22/05/2021 - 21/06/2021
Tramitar en liña 07/04/2022 - 06/05/2022
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 22/05/2021 - 21/06/2021
Tramitar en liña 07/04/2022 - 06/05/2022
Tramitar en liña 13/09/2018 - 12/11/2018
Tramitar en liña 07/04/2022 - 06/05/2022
Tramitar en liña 21/05/2022 - 20/06/2022
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 24/03/2022 - 25/04/2022

Máis información