Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 3/2003, do 19 de xuño e desenvolvida en diferentes plans: o último é o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante os axentes galegos de cooperación: organización non gobernamentais para o desenvolvemento (ONGD), universidades, empresas e outros axentes. 

A promover as accións destes axentes destínanse unha serie de liñas de axudas, dirixidas á posta en marcha de proxectos de investigación, de cooperación, de educación e de acción humanitaria no exterior. 

Cooperación para o desenvolvemento
Tramitar en liña: PR809A 07/06/2023 00:00 - 06/07/2023 23:59
Tramitar en liña: PR815A 24/06/2023 00:00 - 24/07/2023 23:59
Tramitar en liña: PR803D 03/05/2023 00:00 - 02/06/2023 23:59
Tramitar en liña: PR804A 08/06/2023 00:00 - 07/07/2023 23:59
Tramitar en liña: PR805A Aberto todo o ano
Tramitar en liña: PR805B Aberto todo o ano
Tramitar en liña: PR805C Aberto todo o ano
Tramitar en liña: PR815A 24/06/2023 00:00 - 24/07/2023 23:59
Tramitar en liña: PR803D 03/05/2023 00:00 - 02/06/2023 23:59
Tramitar en liña: PR804A 08/06/2023 00:00 - 07/07/2023 23:59
Tramitar en liña: PR420A 13/09/2018 00:00 - 12/11/2018 23:59
Tramitar en liña: PR803D 03/05/2023 00:00 - 02/06/2023 23:59
Tramitar en liña: PR804A 08/06/2023 00:00 - 07/07/2023 23:59
Tramitar en liña: PR805A Aberto todo o ano
Tramitar en liña: PR805B Aberto todo o ano
Tramitar en liña: PR805C Aberto todo o ano
Tramitar en liña: PR811A 11/04/2023 00:00 - 10/05/2023 23:59

Máis información