Guía de procedementos e servizos

Hai  32 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña IN223A0 20/07/2024 00:00 - 19/08/2024 23:59
IN223A Subvencións para o impulso dunha rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos.
Subvencións para o impulso dunha rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos.. Actuacións en mercados e prazas de abastos de Galicia que teñan conced ...
Tramitar en liña TR349W0 19/07/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR349W Programa de apoio para a contratación de mulleres en ocupacións masculinizadas e para a adaptación de espazos nas empresas.
Programa de apoio para a contratación de mulleres en ocupacións masculinizadas e para a adaptación de espazos nas empresas.. Favorecer a contratación de mulleres desempregadas na empresa ordinaria en ...
Tramitar en liña TR301K0 10/07/2024 00:00 - 09/08/2024 23:59
TR301K Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.
Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.. Establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autó ...
Tramitar en liña IN201G0 28/06/2024 00:00 - 29/07/2024 23:59
IN201G Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega.
Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega.. 1. Concesión de subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega. 2. O procedemento de concesión destas subvención ...
Tramitar en liña TR302D0 26/06/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR302D Bonos Talento Empresa.
Bonos Talento Empresa.. Concesión dos bonos talento empresa destinados á formación non formal mediante a realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capa ...
Tramitar en liña TR802R0 11/06/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR802R ES-Transforma
ES-Transforma. Este programa ten como finalidade apoiar á creación de cooperativas ou sociedades laborais, por ser un modelo económico que xera emprego estable e de calidade, unha maior vinculación co ...
Tramitar en liña TR353D0 07/06/2024 00:00 - 30/10/2024 23:59
TR353D Bono remuda para o fomento do traspaso de negocios polo remuda xeracional.
Bono remuda para o fomento do traspaso de negocios polo remuda xeracional.. A concesión das axudas do Bono Remuda para o fomento do traspaso de negocios por remuda xeracional.. Poderán ser beneficiari ...
Tramitar en liña TR342A0 06/06/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR342A Programa de emprego con apoio.
Programa de emprego con apoio.. Fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2024, no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, as axudas establecidas pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigr ...
Tramitar en liña TR353C0 23/05/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR353C Primeira experiencia profesional mocidade.
Primeira experiencia profesional mocidade.. A convocatoria ten por finalidade mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas en Galicia a través da formalización de contratos d ...
Tramitar en liña CO301B0 Solicitude presencialCO301B 16/04/2024 00:00 - 01/09/2024 23:59
CO301B Bonos Activa comercio.
Bonos Activa comercio.. Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a ...