Guía de procedementos e servizos

Hai  22 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 27/09/2019 - 28/10/2019
ED301I Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 1. O obxecto desta orde é establecer os criterios, os requisitos e o procedemento (códig ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/09/2019 - 25/10/2019
ED431G Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia.
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia. A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/09/2019 - 21/10/2019
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia. O ob ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/09/2019 - 02/10/2019
ED516B Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.
Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento para tramitar as seguintes liñas de axudas dirixidas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/08/2019 - 05/09/2019
ED314D Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.
Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. 1. Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o f ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/06/2019 - 10/10/2019
ED303A Reintegros individuais para a formación do profesorado.
Reintegros individuais para a formación do profesorado. 1. O obxecto desta orde é establecer o procedemento para o reintegro individual de gastos derivados da participación como asistente a actividade ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/06/2019 - 15/07/2019
ED481B Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/05/2019 - 18/06/2019
ED701A Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora.
Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora. Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación d ...
Solicitude presencial 22/05/2019 - 21/06/2019
ED202A Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP dual.
Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP dual. Convocar axudas económicas para a realización en empresas do módulo profesional de FCT e da FP dual en réxime de concorrencia non ...
ED330B Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar. 1. Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autóno ...