Guía de procedementos e servizos

Hai  52 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2021 - 22/02/2021
CT235A Subvencións a Entidades Locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas municipais, integradas na rede de bibliotecas de Galicia
Subvencións a Entidades Locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
ED481D Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral. 1. Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/01/2021 - 15/02/2021
PL500B Axudas para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.
Axudas para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios. O establecemento de subvencións para ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/01/2021 - 15/02/2021
CT207A Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego.
Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego. 1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/01/2021 - 15/02/2021
PL500A Axudas para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.
Axudas para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios. A presentación e a realización de pro ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/01/2021 - 15/02/2021
ED504E Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas extranxeiras.
Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas extranxeiras. O obxecto desta orde é regular o proced ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/01/2021 - 15/02/2021
ED417A Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+.
Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/01/2021 - 02/08/2021
ED433A Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar os estudos.
Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/10/2020 - 16/11/2020
CT404B Subvencións para a promoción e difusión do audivisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais.
Subvencións para a promoción e difusión do audivisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos n ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/10/2020 - 02/11/2020
CT402F Subvencións áo fomento e promoción do talento musical.
Subvencións áo fomento e promoción do talento musical. 1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Ga ...