Guía de procedementos e servizos

Hai  106 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña ED431G0 08/11/2023 00:00 - 07/12/2023 23:59
ED431G Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia.
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia.. Esta orde establece as condicións para a concesión, en réxime de publicidade, obxe ...
Tramitar en liña ED601A0 25/10/2023 00:00 - 24/11/2023 23:59
ED601A Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cult ...
Tramitar en liña ED516B0 12/10/2023 00:00 - 13/11/2023 23:59
ED516B Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.
Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.. Convocar axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bi ...
Tramitar en liña ED421A0 23/09/2023 00:00 - 23/10/2023 23:59
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades publicas do Sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades publicas do Sistema universitario de Gali ...
Tramitar en liña CT402H0 16/09/2023 00:00 - 16/10/2023 23:59
CT402H Selección das persoas participantes no programa de Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e o mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241.
Selección das persoas participantes no programa de Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e o mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241.. ...
Tramitar en liña ED301I0 02/09/2023 00:00 - 02/10/2023 23:59
ED301I Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Concesión de axudas económicas aos centros privados concertados da Comunidade Autónoma d ...
Solicitude presencialED202A 16/10/2023 00:00 - 16/11/2023 23:59
ED202A Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP Dual.
Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP Dual.. Convocar axudas económicas para a realización en empresas do módulo profesional de FCT e da FP dual, en réxime de concorrencia no ...
Tramitar en liña ED333B0 19/08/2023 00:00 - 03/10/2023 23:59
ED333B Programa Retorna Talento FP
Programa Retorna Talento FP. Convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cento oito (108) bolsas Retorna Talento FP para cursar determinadas ensinanzas de formación ...
Tramitar en liña ED481A0 19/08/2023 00:00 - 18/09/2023 23:59
ED481A Axudas de apoio á etapa predoutoral.
Axudas de apoio á etapa predoutoral.. O obxecto do programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas ás universidades do SUG (cofinanciadas parcialmente polo FSE+) que contraten persoas titulada ...
Tramitar en liña CT207B0 10/08/2023 00:00 - 11/09/2023 23:59
CT207B Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega
Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega. - A concesión das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para o des ...