Guía de procedementos e servizos

Hai  22 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 18/02/2020 - 17/03/2020
ED431C Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GRC.
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GRC. Axudas para a consolidación de grupos de investigación ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/02/2020 - 11/03/2020
ED701A Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora.
Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora. Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/01/2020 - 31/07/2020
ED433A Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos.
Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/01/2020 - 03/02/2020
ED417A Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+.
Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/09/2019 - 28/10/2019
ED301I Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 1. O obxecto desta orde é establecer os criterios, os requisitos e o procedemento (códig ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/09/2019 - 25/10/2019
ED431G Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia.
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia. A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/09/2019 - 21/10/2019
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia. O ob ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/09/2019 - 02/10/2019
ED516B Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.
Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento para tramitar as seguintes liñas de axudas dirixidas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/08/2019 - 05/09/2019
ED314D Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.
Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. 1. Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o f ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/06/2019 - 10/10/2019
ED303A Reintegros individuais para a formación do profesorado.
Reintegros individuais para a formación do profesorado. 1. O obxecto desta orde é establecer o procedemento para o reintegro individual de gastos derivados da participación como asistente a actividade ...