Guía de procedementos e servizos

Hai  84 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Solicitude presencial 15/11/2021 - 26/11/2021
ED330E Participación no procedemento de distribución de máscaras.
Participación no procedemento de distribución de máscaras.. A presente orde ten por obxecto establecer os criterios e o procedemento para que os centros docentes públicos dependentes desta consellería ...
CT500C Adhesión das entidades e os establecementos culturais ao Bono Cultural.
Adhesión das entidades e os establecementos culturais ao Bono Cultural.. Por medio desta orde procédese á apertura do prazo de adhesión dos establecementos culturais interesados (código de procedement ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/11/2021 - 31/12/2021
CT500B Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a través dos bonos culturais.
Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a través dos bonos culturais.. A presente orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas a través dos bo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/10/2021 - 08/11/2021
CT402F Subvencións á produción fonográfica.
Subvencións á produción fonográfica.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a regulación da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/09/2021 - 28/10/2021
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.. O o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/09/2021 - 04/10/2021
CT500A Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa a través dos bonos culturais.
Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa a través dos bonos culturais.. Convocatoria. Convócase o procedemento para a selección da entidade ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/09/2021 - 14/10/2021
ED531C Axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumando que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Purilingües.
Axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumando que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Purilingües.. O obxecto desta ord ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/09/2021 - 10/12/2021
CT207G Rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do Programa Hub da Industria Creativa Galega.
Rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do Programa Hub da Industria Creativa Galega.. 1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/09/2021 - 01/10/2021
ED516B Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura
Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento (ED516B) para tramitar as seguintes liñas de axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/09/2021 - 01/10/2021
ED301I Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 1. O obxecto desta orde é establecer os criterios, os requisitos e o procedemento (códig ...