Guía de procedementos e servizos

Hai  23 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 29/09/2020 - 28/10/2020
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia. O ob ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/09/2020 - 01/10/2020
ED516B Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.
Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento (ED516B) para tramitar as seguintes liñas de axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/08/2020 - 07/09/2020
ED314D Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro
Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro 1. Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o fu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/07/2020 - 31/08/2020
ED322A Axudas complementarias no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.
Axudas complementarias no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia. O obxecto desta orde é ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/06/2020 - 16/07/2020
ED601A Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educ ...
Solicitude presencial 14/10/2020 - 14/11/2020
ED202A Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP dual.
Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP dual. Convocar axudas económicas para a realización en empresas do módulo profesional de FCT e da FP dual en réxime de concorrencia non ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/06/2020 - 03/07/2020
ED516A Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.
Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios. 1. A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/05/2020 - 30/06/2020
ED507A Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.
Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial. Faise pública a convocatori ...
ED330B Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar. 1. Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autóno ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/03/2020 - 06/04/2020
ED601B Axuda extraordinaria comedores escolares.
Axuda extraordinaria comedores escolares. A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por ...