Guía de procedementos e servizos

Hai  102 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña CT402D0 27/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
CT402D Subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada.
Subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada.. Estas axudas deberán cumprir as condicións de exención e os límites do artigo 3 do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de dec ...
Tramitar en liña CT236A0 26/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
CT236A Subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia.
Subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede d ...
Tramitar en liña ED504E0 24/01/2023 00:00 - 23/02/2023 23:59
ED504E Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas extranxeiras.
Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas extranxeiras.. O obxecto desta orde é regular o proce ...
Tramitar en liña ED506A0 21/01/2023 00:00 - 20/02/2023 23:59
ED506A Subscrición e renovación dos concertos educativos con centros docentes privados.
Subscrición e renovación dos concertos educativos con centros docentes privados.. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento de subscrición, renovación ou modificación (ED506A-anexo I) dos ...
Tramitar en liña CT403B0 14/01/2023 00:00 - 13/02/2023 23:59
CT403B Subvencións á creación escénica.
Subvencións á creación escénica.. 1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións establecidas pola Agadic, para contribu ...
Tramitar en liña CT215B0 14/01/2023 00:00 - 13/02/2023 23:59
CT215B Subvencións a festivais do sector audiovisual.
Subvencións a festivais do sector audiovisual.. 1. O obxecto destas bases é regular ás subvencións establecidas pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), para o apoio á realización de fes ...
Tramitar en liña CT404D0 13/01/2023 00:00 - 02/11/2023 23:59
CT404D Subvencións para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio especializado e eventos de cine que se celebran fóra de Galicia.
Subvencións para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio especializado e eventos de cine que se celebran fóra de Galicia.. 1. Estas bases, no desenv ...
Tramitar en liña CT207M0 13/01/2023 00:00 - 13/02/2023 23:59
CT207M Proxectos desenvolvidos por empresas galegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial
Proxectos desenvolvidos por empresas galegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial. 1. Estas bases teñan por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de subve ...
Tramitar en liña CT235A0 13/01/2023 00:00 - 13/02/2023 23:59
CT235A Subvencións a Entidades Locais de Galicia titulares de bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas integradas na rede de bibliotecas públicas de Galicia.
Subvencións a Entidades Locais de Galicia titulares de bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas integradas na rede de bibliotecas públicas de Galicia.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as ...
Tramitar en liña ED433A0 10/01/2023 00:00 - 31/07/2023 23:59
ED433A Axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos
Axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económica ...