Guía de procedementos e servizos

Hai  102 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 24/09/2022 - 24/10/2022
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.. O o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/09/2022 - 19/10/2022
ED301L Axudas a centros docentes privados concertados para participar no programa Digitalweek
Axudas a centros docentes privados concertados para participar no programa Digitalweek. Esta orde ten como obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/09/2022 - 03/10/2022
ED301K Subvencións a centros privados sostidos con fondos públicos para dotación de medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade, presencial, a distancia e mixta.
Subvencións a centros privados sostidos con fondos públicos para dotación de medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade, presencial, a distancia e mixta.. 1. Esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/09/2022 - 03/10/2022
ED301I Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 1. O obxecto desta orde é establecer os criterios, os requisitos e o procedemento (códig ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/09/2022 - 03/10/2022
ED516B Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura
Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento (ED516B) para tramitar as seguintes liñas de axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/08/2022 - 25/10/2022
CT207N Subvencións á dotación de equipamentos e activos que fomenten a innovación e a competitividade da industria cultural e creativa galega.
Subvencións á dotación de equipamentos e activos que fomenten a innovación e a competitividade da industria cultural e creativa galega.. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas ca ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/08/2022 - 03/10/2022
ED333B Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de Formación Profesional.
Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de Formación Profesional.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrenci ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/08/2022 - 19/09/2022
CT207B Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais
Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais. Estas bases teñan por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competiti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/07/2022 - 26/08/2022
ED531D Réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico.
Réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico.. O obxecto desta orde é regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de conc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/07/2022 - 01/08/2022
CT238A Axudas para o sector editorial galego, relativas a gastos de edición, distribución e comercialización das publicacións editoriais.
Axudas para o sector editorial galego, relativas a gastos de edición, distribución e comercialización das publicacións editoriais.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regularán o pro ...