Guía de procedementos e servizos

Hai  47 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña ED311G0 26/09/2023 00:00 - 25/10/2023 23:59
ED311G Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.. Establecer as bases regulador ...
Tramitar en liña ED421A0 23/09/2023 00:00 - 23/10/2023 23:59
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades publicas do Sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades publicas do Sistema universitario de Gali ...
Tramitar en liña CT402H0 16/09/2023 00:00 - 16/10/2023 23:59
CT402H Selección das persoas participantes no programa de Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e o mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241.
Selección das persoas participantes no programa de Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e o mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241.. ...
Tramitar en liña ED441B0 15/09/2023 00:00 - 16/10/2023 23:59
ED441B Bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios, fóra do programa "Erasmus+".
Bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios, fóra do programa "Erasmus+".. Establecer as bases reguladoras e c ...
Tramitar en liña ED333B0 19/08/2023 00:00 - 03/10/2023 23:59
ED333B Programa Retorna Talento FP
Programa Retorna Talento FP. Convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cento oito (108) bolsas Retorna Talento FP para cursar determinadas ensinanzas de formación ...
Tramitar en liña CT215D0 28/07/2023 00:00 - 31/10/2023 23:59
CT215D Subvencións para a participación de persoas creadoras galegas en residencias literarias fóra de Galicia.
Subvencións para a participación de persoas creadoras galegas en residencias literarias fóra de Galicia.. Concesión de subvencións para estadías en residencias literarias, que se realicen fóra de Gali ...
Tramitar en liña ED330H0 Aberto todo o ano
ED330H Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar
Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos ...
Tramitar en liña CT221A0 Solicitude presencialCT221A 12/05/2023 00:00 - 02/11/2023 23:59
CT221A Subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras, tradutoras e editoras nas actividades realizadas no sector do libro.
Subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras, tradutoras e editoras nas actividades realizadas no sector do libro.. Concesión de subvencións a persoas físicas ou xurídicas, que ...
Tramitar en liña ED021A0 27/01/2023 00:00 - 19/01/2026 23:59
ED021A Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.
Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.. A presente or ...
Tramitar en liña CT100A0 Solicitude presencialCT100A Aberto todo o ano
CT100A Inscrición, depósito documental e certificación da sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego do Protectorado da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
Inscrición, depósito documental e certificación da sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego do Protectorado da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.. 1. ...