Guía de procedementos e servizos

Hai  54 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña ED701C0 27/03/2023 00:00 - 25/04/2023 23:59
ED701C Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.
Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.. Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de instancias, para solicitar a valoració ...
Tramitar en liña CT207A0 24/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
CT207A Subvencións á produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos.
Subvencións á produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos.. Concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para as producións e coproducións de proxectos audiovisuais galego ...
Tramitar en liña CT104B0 Solicitude presencialCT104B 23/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
CT104B Axudas para intervencións arqueolóxicas en conxuntos históricos, zonas arqueolóxicas ou xacementos catalogados ou inventariados.
Axudas para intervencións arqueolóxicas en conxuntos históricos, zonas arqueolóxicas ou xacementos catalogados ou inventariados.. Establecer as bases reguladoras e convocar a concesión de axudas, polo ...
Tramitar en liña CT141A0 Solicitude presencialCT141A 23/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
CT141A Premio 'Elías Valiña' ao esforzo revitalizador e promocional dos Camiños de Santiago.
Premio 'Elías Valiña' ao esforzo revitalizador e promocional dos Camiños de Santiago.. A convocatoria e o establecemento das bases reguladoras da concesión do Premio Elías Valiña, para distinguir o la ...
Tramitar en liña ED311B0 21/03/2023 00:00 - 20/04/2023 23:59
ED311B Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.
Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.. Establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios extr ...
Tramitar en liña ED322A0 21/03/2023 00:00 - 20/04/2023 23:59
ED322A Axudas complementarias no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.
Axudas complementarias no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.. Establecer as bases r ...
Tramitar en liña CT213A0 18/03/2023 00:00 - 17/04/2023 23:59
CT213A Subvencións a festivais de artes escénicas e de música.
Subvencións a festivais de artes escénicas e de música.. Establecer e aprobar as bases reguladoras das subvencións para o apoio a festivais de artes escénicas e de música de carácter profesional celeb ...
Tramitar en liña PL400A0 18/03/2023 00:00 - 17/04/2023 23:59
PL400A Subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.
Subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.. Aprobar as bases e convocar as axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación d ...
Tramitar en liña CT302B0 16/03/2023 00:00 - 17/04/2023 23:59
CT302B Subvencións para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago
Subvencións para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago. O establecemento das bases reguladoras ...
Tramitar en liña PL500C0 Solicitude presencialPL500C 07/03/2023 00:00 - 27/03/2023 23:59
PL500C Probas para a obtención do Certificado de lingua galega: niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.
Probas para a obtención do Certificado de lingua galega: niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.. Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Cel ...