Buscador

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

TR357B - Liña I: Axudas para as certificacións de RSE.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras, para o ano 2019, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes, incluídas persoas traballadoras autónomas con traballadores a cargo, para implantar sistemas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR357C - Liña II: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras, para o ano 2019, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes, incluídas persoas traballadoras autónomas con traballadores a cargo, para implantar a igualdade laboral…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR357D - Liña III: Axudas á conciliación da vida laboral, familiar e persoal.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras, para o ano 2019, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes, incluídas persoas traballadoras autónomas con traballadores a cargo, para adoptar medidas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357D&ano=2019&numpub=1&lang=gl