Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Certificados admitidos

O certificado electrónico de usuario é un sistema de acreditación que permite verificar a identidade dunha persoa, neste caso do titular deste, e asinar datos e documentos electrónicos que se envíen, de xeito que se poida comprobar a súa integridade e procedencia.

A sede electrónica da Xunta de Galicia emprega para a validación de certificados a plataforma @firma da Admnistración Xeral do Estado. A relación completa de certificados e provedores de servizos de certificación aceptados pola plataforma @firma figura na seguinte ligazón:

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional