Guía de procedementos e servizos

Hai  557 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/06/2019 - 30/09/2019
PR937A Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega.
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega. 1. Esta resolución ten por obxecto establec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/06/2019 - 15/07/2019
BS508C Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa de voluntariado sénior.
Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa de voluntariado sénior. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as s ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/06/2019 - 15/07/2019
ED481B Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/08/2019 - 02/09/2019
IN606C Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/08/2019 - 02/09/2019
ED481D Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/06/2019 - 15/07/2019
BS614A Subvencións a confederacións, federacións e entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas para a formación prelaboral e adquisición de habilidades polas persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (2014-2020).
Subvencións a confederacións, federacións e entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas para a formación prelaboral e adquisición de habilidades polas persoas con discapacidade, cofinan ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/06/2019 - 15/07/2019
IN606B Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/06/2019 - 12/07/2019
BS403A Axuda para renovación de praza/novo ingreso programa Bono Concilia.
Axuda para renovación de praza/novo ingreso programa Bono Concilia. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de conco ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/06/2019 - 12/08/2019
IN858A Talento Sénior.
Talento Sénior. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do Programa Talento Sénior da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/06/2019 - 08/07/2019
IN317A Subvencións a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro.
Subvencións a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro. 1. Estas bases regulan a concesión das axu ...