Guía de procedementos e servizos

Hai  583 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/10/2019 - 30/10/2019
PR961A Axudas a Deportistas Galegos/as de Alto Nivel (DGAN).
Axudas a Deportistas Galegos/as de Alto Nivel (DGAN). Esta convocatoria ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de axudas destinadas a apoiar aos/ás deportistas galegos/as que tiv ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/10/2019 - 15/11/2019
MR465A Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.
Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena. O obxecto desta sección é convocar a concesión de indemnizacións, no marco das bases reguladoras establecidas na present ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/10/2019 - 11/11/2019
IN606C Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B). Esta orde establece as bases polas que se rexerá esta convocatoria complementaria de axudas en réxime de publicidade, obxectividade e c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/10/2019 - 11/11/2019
CT215C Subvencións para a participación de galerías de arte en feiras e mercados de arte fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións para a participación de galerías de arte en feiras e mercados de arte fóra da Comunidade Autónoma de Galicia. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do procedemento d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/10/2019 - 08/11/2019
CO300F Adhesión á rede de comercios e mercados no camiño e subvencións para a edición de material.
Adhesión á rede de comercios e mercados no camiño e subvencións para a edición de material. 1. A convocatoria regulada por estas bases ten por obxecto a concesión de subvencións para fomentar a adhesi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/10/2019 - 04/11/2019
TR341X Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE).
Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE). Convócanse para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022, en réxime de concorrencia competitiva, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
TR351B Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.
Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
TR352B Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.
Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio. 1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/10/2019 - 04/11/2019
SA463H Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos aditivos, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos aditivos, con cargo á asignación tributaria do ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/09/2019 - 28/10/2019
PR949A Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos.
Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos. Por esta resolución do 24 de setembro de 2019, procédese á segunda ...