Guía de procedementos e servizos

Hai  584 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 06/12/2019 - 07/01/2020
CT402D Subvencións a salas de artes escénicas.
Subvencións a salas de artes escénicas. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industria ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/12/2019 - 22/01/2020
MR670B Primeira forestación de terras non agrícolas.
Primeira forestación de terras non agrícolas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a creación de superficies forestais en terras non agrícolas e proceder a súa conv ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/12/2019 - 14/01/2020
MR440D Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.
Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorre ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/12/2019 - 02/01/2020
MR670C Prima de mantemento da forestación.
Prima de mantemento da forestación. A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión das pri ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/12/2019 - 02/01/2020
TU501D Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño Santiago.
Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño Santiago. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora paisaxíst ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/11/2019 - 30/12/2019
TU501B Subvencións a entidades locais para o apoio aos investimentos para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas.
Subvencións a entidades locais para o apoio aos investimentos para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/11/2019 - 30/12/2019
TU300A Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo”
Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo” 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións, en réxime de conc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/11/2019 - 30/12/2019
TU503A Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento.
Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turís ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/11/2019 - 20/12/2019
MR321A Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.
Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia polo sistem ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/11/2019 - 29/11/2019
MR553C Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades.
Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades. 1. O obxecto desta orde é esta ...