Guía de procedementos e servizos

Hai  600 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 01/02/2020 - 30/04/2020
MR241C Solicitude de asignación de dereitos de pago básico da reserva nacional.
Solicitude de asignación de dereitos de pago básico da reserva nacional. Regular o procedemento e prazos para que os agricultores podan solicitar dereitos de pago básico da reserva nacional. Agriculto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/11/2020
MR550A Axudas á reposición de animais: Xeral.
Axudas á reposición de animais: Xeral. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2020: 1. As axudas de compensacións complementarias por lucro cesante nos casos de i ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/02/2020 - 28/02/2020
MR239O Recoñecemento como entidade colaboradora.
Recoñecemento como entidade colaboradora. Regular a solicitude para acceder á condición de entidade colaboradora recoñecida polo Fondo Galego de Garantía Agraria na captura das axudas da PAC que confo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/09/2020
TR341T Programa do bono nova oportunidade.
Programa do bono nova oportunidade. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, no ámbito da C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 18/03/2020
IN607E Axudas para o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento.
Axudas para o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Gain para o fortalecemento dos ce ...
MR250A Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.
Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control. Regular os elementos e procedementos, así como a solicitude das ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/11/2020
MR553A Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de baleiro.
Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de baleiro. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2020: 1. As ax ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/11/2020
MR553B Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de postautorización á reintrodución.
Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de postautorización á reintrodución. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/09/2020
MR239G Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.
Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria. Regular os trámites para a cesión das axudas da solicitude única PAC/DR cando se produce a cesión de toda a explotación. Persoas físic ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 18/03/2020
BS403C Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.
Axudas para a posta en marcha de Casas Niño. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinada ...