Guía de procedementos e servizos

Hai  670 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2021 - 22/02/2021
MR670C Prima de mantemento da forestación
Prima de mantemento da forestación A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión das prim ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2021 - 22/02/2021
PR487A Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, com ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2021 - 22/02/2021
MR674B Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito
Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o an ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2021 - 22/02/2021
CT235A Subvencións a Entidades Locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas municipais, integradas na rede de bibliotecas de Galicia
Subvencións a Entidades Locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
TR358D Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa II: fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.
Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa II: fomento e consolidación das asociacións de centros ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
IN606C Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral. 1. Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
ED481D Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral. 1. Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
MR237B Programas de planificación zoosanitaria.
Programas de planificación zoosanitaria. 1. A orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ás agrupacións de defe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
TR802H Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperati ...
IN414D Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.
Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social. 1. Esta orde da Vicepresidencia Segunda e Co ...