Guía de procedementos e servizos

Hai  81 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña CT302D0 21/05/2024 00:00 - 20/06/2024 23:59
CT302D Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de programación musical na Rede galega de música ao vivo en salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais.
Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de programación musical na Rede galega de música ao vivo en salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais.. Establecer as b ...
Tramitar en liña CT221A0 Solicitude presencialCT221A 16/05/2024 00:00 - 01/07/2024 23:59
CT221A Subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras, tradutoras y editoras nas actividades realizadas no sector do libro.
Subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras, tradutoras y editoras nas actividades realizadas no sector do libro.. Concesión de subvencións a persoas físicas ou xurídicas, que ...
Tramitar en liña CT302F0 15/05/2024 00:00 - 14/06/2024 23:59
CT302F Subvencións a Festivais de Música.
Subvencións a Festivais de Música.. Fixar as bases reguladoras das subvencións, en concorrencia competitiva, a festivais de música de carácter profesional celebrados en Galicia que, polas súas caracte ...
Tramitar en liña CT104B0 Solicitude presencialCT104B 14/05/2024 00:00 - 13/06/2024 23:59
CT104B Axudas para intervencións arqueolóxicas en conxuntos históricos, zonas arqueolóxicas ou xacementos catalogados ou inventariados.
Axudas para intervencións arqueolóxicas en conxuntos históricos, zonas arqueolóxicas ou xacementos catalogados ou inventariados.. A concesión de axudas, polo procedemento abreviado de concorrencia non ...
Tramitar en liña PL400B0 08/05/2024 00:00 - 07/06/2024 23:59
PL400B Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.
Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.. Establecer axudas para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e ...
Tramitar en liña CT213A0 25/04/2024 00:00 - 24/05/2024 23:59
CT213A Subvencións a festivais de artes escénicas.
Subvencións a festivais de artes escénicas.. Fixar as bases reguladoras das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a festivais de artes escénicas de carácter profesional celebrados en Gal ...
Tramitar en liña CT402C0 02/05/2024 09:00 - 02/10/2024 14:00
CT402C Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.
Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.. Determinar as condicións que regularán a concesión de subvencións para promover a distribución exterior e interior de bens e serv ...
Tramitar en liña CT215C0 19/04/2024 00:00 - 20/05/2024 23:59
CT215C Subvencións para a participación de galerías de arte en feiras e mercados de arte fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións para a participación de galerías de arte en feiras e mercados de arte fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.. Concesión de axudas ás galerías de arte, que desenvolvan a súa actividade no ...
Tramitar en liña CT215D0 06/04/2024 00:00 - 15/07/2024 23:59
CT215D Subvencións para a participación de persoas creadoras galegas en residencias literarias fóra de Galicia.
Subvencións para a participación de persoas creadoras galegas en residencias literarias fóra de Galicia.. Concesión de subvencións para estadías en residencias literarias, que se realicen fóra de Gali ...
Tramitar en liña PL400A0 27/03/2024 00:00 - 26/04/2024 23:59
PL400A Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.
Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.. Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa cre ...