Guía de procedementos e servizos

Hai  38 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña CT207G0 27/06/2024 00:00 - 02/12/2024 23:59
CT207G Axudas para a realización de rodaxes audiovisuais en Galicia.
Axudas para a realización de rodaxes audiovisuais en Galicia.. Determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para a real ...
Tramitar en liña BS508C0 25/06/2024 00:00 - 24/07/2024 23:59
BS508C Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa voluntariado sénior.
Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa voluntariado sénior.. Establecer as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións dirixidas a entidades de ...
Tramitar en liña TU200D0 21/06/2024 00:00 - 18/07/2024 23:59
TU200D Bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) (bolsas para persoas galegas residentes no exterior).
Bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) (bolsas para persoas galegas residentes no exterior).. A concesión dun desconto do 80 % do prezo de matrícula or ...
Tramitar en liña TU200C0 21/06/2024 00:00 - 18/07/2024 23:59
TU200C Bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) (bolsas excelencia académica).
Bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) (bolsas excelencia académica).. A concesión dun desconto do 80 % do prezo de matrícula ordinaria e do 100 % no a ...
Tramitar en liña CT142A0 14/06/2024 00:00 - 13/08/2024 23:59
CT142A Premios da Cultura Galega.
Premios da Cultura Galega.. Convocar os Premios da Cultura Galega para o ano 2024.. Poderán ser candidatas as persoas, colectivos ou entidades. ...
Tramitar en liña CT143A0 24/04/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
CT143A Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea.
Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea.. O premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea ten por obxecto contribuír á investigación e produción de pensamento e ...
Tramitar en liña CT402C0 02/05/2024 09:00 - 02/10/2024 14:00
CT402C Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.
Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.. Determinar as condicións que regularán a concesión de subvencións para promover a distribución exterior e interior de bens e serv ...
Tramitar en liña CT215D0 06/04/2024 00:00 - 15/07/2024 23:59
CT215D Subvencións para a participación de persoas creadoras galegas en residencias literarias fóra de Galicia.
Subvencións para a participación de persoas creadoras galegas en residencias literarias fóra de Galicia.. Concesión de subvencións para estadías en residencias literarias, que se realicen fóra de Gali ...
Tramitar en liña CT404D0 17/02/2024 00:00 - 04/11/2024 23:59
CT404D Subvencións para a Comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio especializado e eventos de cine que se celebran fóra de Galicia.
Subvencións para a Comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio especializado e eventos de cine que se celebran fóra de Galicia.. Determinar as bases que r ...
Tramitar en liña BS321A0 24/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
BS321A Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.
Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.. Establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B, C ...