Guía de procedementos e servizos

Hai  137 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña PR803D0 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.
Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.. A regulación da concesión de subvencións para a realización de proxectos de cooperació ...
Tramitar en liña PR809A0 11/05/2024 00:00 - 10/06/2024 23:59
PR809A Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.. Estas bolsas de formación de persoas expertas en cooperación para o desenvolvemento, teñen por finalidade ...
Tramitar en liña DE400E0 Solicitude presencialDE400E 11/05/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
DE400E Axudas Galicia Paris 2024.
Axudas Galicia Paris 2024.. Apoiar ás persoas deportistas, técnicas principais e auxiliares, adestradoras principais e auxiliares, xuíces ou árbitros galegas, incluídas na listaxe de convocados/convoc ...
Tramitar en liña PR811A0 11/05/2024 00:00 - 10/06/2024 23:59
PR811A Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.
Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.. A regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execución de proxectos de acción h ...
Tramitar en liña PR770N0 17/05/2024 00:00 - 17/06/2024 23:59
PR770N Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario ou cun título de técnico superior de formación profesional, para a realización de prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea na oficina da FGE en Bruxelas.
Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario ou cun título de técnico superior de formación profesional, para a realización de prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea ...
Tramitar en liña PR307C0 Aberto todo o ano
PR307C Organización e celebración de bingo social.
Organización e celebración de bingo social.. Celebración de xogo de bingo que reúna todos os seguintes requisitos: 1º. Que non superen en ningún caso o límite de catro sesións nun mes. 2º. Que as cant ...
Tramitar en liña PR471A0 Solicitude presencialPR471A 16/12/2023 00:00 - 02/01/2025 23:59
PR471A Admisión ao curso para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Admisión ao curso para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.. É a realización dun curso de formación para habilitación do perso ...
Tramitar en liña IF303A0 30/11/2023 00:00 - 14/10/2024 23:59
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (EUROTAXI), vehículos taxi de emisións CERO e vehículos taxi ECO.
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (EUROTAXI), vehículos taxi de emisións CERO e vehículos taxi ECO.. Axudas a persoas titulares de autorizacións ...
Tramitar en liña IF312B0 02/05/2024 00:00 - 31/05/2024 23:59
IF312B Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.. Só as persoas solicitantes que resulten definiti ...
Tramitar en liña IF312A0 02/05/2024 00:00 - 02/09/2024 23:59
IF312A Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.. Convócanse, para o ano 2024, as probas de constatación da competencia profesional para o desem ...