Guía de procedementos e servizos

Hai  26 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 19/05/2022 - 20/06/2022
TR301P Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.
Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2022 - 10/06/2022
TR807J Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial.
Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial.. Esta orde ten por obxecto o establecemento das base ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/05/2022 - 09/06/2022
SI437A Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.
Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2022, das axud ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/05/2022 - 03/06/2022
TR760A Programa extraordinario de apoio a actividades especialmente paralizadas pola crise da COVID-19 financiadas parcialmente con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.
Programa extraordinario de apoio a actividades especialmente paralizadas pola crise da COVID-19 financiadas parcialmente con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.. 1. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/04/2022 - 30/09/2022
TR353C Subvención Programa Talento 30.
Subvención Programa Talento 30.. 1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/04/2022 - 14/10/2022
TR332E Subvención para o financiamento do programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano.
Subvención para o financiamento do programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano.. 1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/02/2022 - 01/08/2022
TR807I Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.
Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.. 1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 do Programa de fome ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/02/2022 - 30/09/2022
TR340E Programa II: Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.
Programa II: Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.. 1. Coa finalidade de impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica n ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/02/2022 - 30/09/2022
TR341R Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma.
Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma.. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas á conciliación da vida fa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
TR349F Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas
Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria ...