Guía de procedementos e servizos

Hai  36 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/12/2020 - 23/03/2021
SA304A Premios de innovación en saúde 2020.
Premios de innovación en saúde 2020. A finalidade do premio é incentivar as ideas de innovación dos profesionais sanitarios no ámbito da Consellería de Sanidade e no seu sector público no ano 2020, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/07/2020 - 29/07/2020
SA304C Axudas do programa Traslaciona Covid-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia.
Axudas do programa Traslaciona Covid-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria extraordinaria das axu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/03/2020 - 02/11/2020
SA304B Participación no living lab de saúde de Ourense da rede de living labs de saúde de Galicia (LABSAÚDE)
Participación no living lab de saúde de Ourense da rede de living labs de saúde de Galicia (LABSAÚDE) Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorren ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA550A Comunicación de inicio de actividade para a inscrición no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA)
Comunicación de inicio de actividade para a inscrición no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA) Crear o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA550B Comunicación de modificación de datos/cesamento da actividade no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA)
Comunicación de modificación de datos/cesamento da actividade no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA) Crear o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establece ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA600A Comunicación á autoridade sanitaria das persoas expostas ou postexpostas que cesan na súa relación laboral coa empresa onde tivo lugar a exposición ao amianto.
Comunicación á autoridade sanitaria das persoas expostas ou postexpostas que cesan na súa relación laboral coa empresa onde tivo lugar a exposición ao amianto. Este decreto ten por obxecto a creación ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SA600B Alta/modificación no Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto (REGELA).
Alta/modificación no Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto (REGELA). Este decreto ten por obxecto a creación e regulación do Rexistro galego de exposición laboral ao amianto (REGELA). En pa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA431C Reinicio/peche de actividade nunha piscina.
Reinicio/peche de actividade nunha piscina. 1. A persoa titular dunha piscina de uso público ou de uso privado tipo 3A, excepto as de comunidades de persoas propietarias, deberá comunicar á xefatura t ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA431E Situación de Incidencia nunha piscina.
Situación de Incidencia nunha piscina. 1. Na comunicación da situación de incidencia recollerase os datos da instalación, o tipo e a data da incidencia, o número de persoas afectadas, as accións levad ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA431D Inicio de actividade nunha piscina ou variación de datos previos declarados.
Inicio de actividade nunha piscina ou variación de datos previos declarados. 1. A persoa titular da piscina de uso público ou de uso privado tipo 3A, excepto as das comunidades de persoas propietarias ...