Guía de procedementos e servizos

Hai  27 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 14/11/2018 - 13/12/2018
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/07/2018 - 06/08/2018
SA300A Participación no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia.
Participación no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia. Acordar o inicio da fase de adxudicación de novas oficinas de farmacia autorizadas consonte o sinalado no Decreto 2 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/05/2018 - 08/06/2018
SA462B Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados/as en unidades asistenciais con especialización en drogodependencias.
Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados/as en unidades ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA357A Integración das unidades de análise na rede integradada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade Autónoma de Galicia.
Integración das unidades de análise na rede integradada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade Autónoma de Galicia. A presente orde ten por obxecto establecer: a) As condicións baixo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SA465A Instalación/baixa dun desfibrilador externo fóra do ámbito sanitario.
Instalación/baixa dun desfibrilador externo fóra do ámbito sanitario. O presente decreto ten por obxecto: a) Establecer as condicións e requisitos para a instalación, uso e mantemento, fóra do ámbito ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
SA301A Recoñecemento de interese sanitario para actos de carácter científico.
Recoñecemento de interese sanitario para actos de carácter científico. 1. O obxecto desta orde é regular o procedemento para o recoñecemento do interese sanitario das reunións, cursos, congresos, xorn ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SA673B Revalidación da licenza de funcionamento de fabricantes de produtos sanitarios a medida.
Revalidación da licenza de funcionamento de fabricantes de produtos sanitarios a medida. As licenzas de funcionamento das entidades fabricantes de productos sanitarios a medida teñen unha validez de c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SA463B Cancelación no rexistro de entidades colaboradoras do plan de Galicia sobre drogas.
Cancelación no rexistro de entidades colaboradoras do plan de Galicia sobre drogas. Establecer o procedemento para a cancelación da inscrición no rexistro de entidades colaboradoras do Plan de Galicia ...