Guía de procedementos e servizos

Hai  15 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña AP400A0 Solicitude presencialAP400A 29/06/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
AP400A Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables.
Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables.. Convocatoria de subvencións para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa de emisión de bonos dixitais para c ...
Tramitar en liña PR780A0 14/06/2024 00:00 - 15/07/2024 23:59
PR780A Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia.
Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia.. Solicitude de subvencións para o financiamento de plans de formación para o emprego promovidos polas ent ...
Tramitar en liña AP400E0 22/08/2023 00:00 - 21/09/2023 23:59
AP400E Subvencións ás asociacións galegas de usuarios de software libre para impulsar a realización de actuacións para o fomento do uso do software e hardware libre na Comunidade Autónoma de Galicia
Subvencións ás asociacións galegas de usuarios de software libre para impulsar a realización de actuacións para o fomento do uso do software e hardware libre na Comunidade Autónoma de Galicia. Concesi ...
Tramitar en liña AP400D0 07/09/2022 00:00 - 20/09/2022 23:59
AP400D Selección de entidade colaboradora para a tramitación das subvencións para a execución de diversas actuacións de mellora nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios.
Selección de entidade colaboradora para a tramitación das subvencións para a execución de diversas actuacións de mellora nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios.. 1. Constitúe o obxecto ...
Tramitar en liña AP400C0 07/09/2022 00:00 - 07/12/2022 23:59
AP400C Subvencións para a execución de diversas actuacións de mellora nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios
Subvencións para a execución de diversas actuacións de mellora nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios. Constitúe o obxecto desta resolución a aprobación das bases reguladoras para a con ...
Tramitar en liña AP400B0 26/09/2022 00:00 - 30/06/2023 23:59
AP400B Entidades colaboradoras que participarán na xestión do programa de emisión de bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables
Entidades colaboradoras que participarán na xestión do programa de emisión de bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables. O obxecto destas bases é establecer as condicións polas que ...
Tramitar en liña PR603B0 21/06/2022 00:00 - 20/07/2022 23:59
PR603B Subvencións para o reforzo da conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos (liñas 1 e 2.i).
Subvencións para o reforzo da conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos (liñas 1 e 2.i).. Constitúe o obxecto da presente resolución a aprobación das bases reguladoras para a concesi ...
Tramitar en liña PR604A0 Solicitude presencialPR604A 24/03/2022 00:00 - 09/05/2022 23:59
PR604A Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.
Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.. 1. As subvencións reguladas nestas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións a emp ...
Tramitar en liña FA500A0 23/06/2021 00:00 - 22/07/2021 23:59
FA500A Subvencións para a prestación de servizos bancarios básicos.
Subvencións para a prestación de servizos bancarios básicos.. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria para as anualidades 2021 a 2025 das subvencións destinadas a incen ...
Tramitar en liña PR608A0 10/02/2021 00:00 - 23/03/2021 23:59
PR608A Subvencións para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados
Subvencións para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados. 1. Constitúe o obxecto da presente resolución a aprobación destas bases reguladoras para a concesión de subvención ...