Guía de procedementos e servizos

Hai  25 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 21/05/2021 - 15/10/2021
PR771A Premio Manuel Colmeiro para traballos de investigación que teñan como obxecto a Administración pública de Galicia.
Premio Manuel Colmeiro para traballos de investigación que teñan como obxecto a Administración pública de Galicia. . O obxecto do premio é fomentar e distinguir traballos de estudo e investigación sob ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300D Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa prestamista inmobiliaria, modificación de datos ou baixa.
Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa prestamista inmobiliaria, modificación de datos ou baixa. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do Rexistro de Intermediarios de Crédito ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300A Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario, modificación de datos ou baixa.
Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario, modificación de datos ou baixa. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do Rexistro de Intermediario ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300B Recoñecemento e inscrición no rexistro, modificación de datos ou baixa dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario presentada por unha persoa prestamista única.
Recoñecemento e inscrición no rexistro, modificación de datos ou baixa dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario presentada por unha persoa prestamista única. 1. O presente decreto ten por ob ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA009C Aprobación dos modelos oficiais de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados
Aprobación dos modelos oficiais de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Aprobación dos modelos oficiais de autoliquidación do imposto sobre transmi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA903A Reclamación Real Decreto-lei 3/2020
Reclamación Real Decreto-lei 3/2020 Interpoñer a reclamación nos procedementos de adxudicación dos contratos recollida no Real Decreto-lei 3/2020, de 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se inc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA002B Presentación e pagamento telematico da taxa fiscal sobre o xogo realizado en casinos
Presentación e pagamento telematico da taxa fiscal sobre o xogo realizado en casinos Obxecto A regulación do cumprimento das obrigas tributarias concernentes á taxa fiscal sobre o xogo realizado en ca ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA902A Medidas cautelares previas.
Medidas cautelares previas. Presentar no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia as medidas cautelares previas á interposición das vías impugnatorias das que ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA900A Recurso especial en materia de contratación.
Recurso especial en materia de contratación. Interpoñer o recurso especial en materia de contratación con ou sen petición de medida cautelar, recollido no artigo 44 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA901A Alegacións no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL).
Alegacións no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL). Presentación de alegacións no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Au ...