Guía de procedementos e servizos

Hai  29 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 20/01/2022 - 21/02/2022
PR770F Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.
Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.. Por medio desta resolución establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria dunha bolsa de formación en estudos relac ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/01/2022 - 21/02/2022
PR770P Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.
Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.. Por medio desta resolución establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria dunha bolsa de formación para a xestión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 19/01/2022 - 18/02/2022
PR775A Premios do concurso de literatura infantil e xuvenil do día das letras galegas.
Premios do concurso de literatura infantil e xuvenil do día das letras galegas.. Por medio desta resolución establécense as bases reguladoras e convócase, baixo o réxime de concorrencia competitiva, o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300D Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa prestamista inmobiliaria, modificación de datos ou baixa.
Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa prestamista inmobiliaria, modificación de datos ou baixa.. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do Rexistro de Intermediarios de Crédito ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300B Recoñecemento e inscrición no rexistro, modificación de datos ou baixa dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario presentada por unha persoa prestamista única.
Recoñecemento e inscrición no rexistro, modificación de datos ou baixa dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario presentada por unha persoa prestamista única.. 1. O presente decreto ten por o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300A Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario, modificación de datos ou baixa.
Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario, modificación de datos ou baixa.. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do Rexistro de Intermediari ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300C Inscrición, modificación de datos ou baixa no rexistro de persoas representantes designadas por unha persoa intermediaria de crédito inmobiliario.
Inscrición, modificación de datos ou baixa no rexistro de persoas representantes designadas por unha persoa intermediaria de crédito inmobiliario.. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do ...
FA009D Modelos de autoliquidación do imposto sobre sucesións e doazóns na Comunidade Autónoma de Galicia
Modelos de autoliquidación do imposto sobre sucesións e doazóns na Comunidade Autónoma de Galicia. A aprobación dos modelos de autoliquidación do imposto sobre sucesións e doazóns cuxo rendemento corr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA009C Aprobación dos modelos oficiais de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados
Aprobación dos modelos oficiais de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Aprobación dos modelos oficiais de autoliquidación do imposto sobre transm ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA903A Reclamación Real Decreto-lei 3/2020
Reclamación Real Decreto-lei 3/2020. Interpoñer a reclamación nos procedementos de adxudicación dos contratos recollida no Real Decreto-lei 3/2020, de 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se in ...