Guía de procedementos e servizos

Hai  32 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 07/09/2022 - 07/12/2022
AP400C Subvencións para a execución de diversas actuacións de mellora nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios
Subvencións para a execución de diversas actuacións de mellora nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios. Constitúe o obxecto desta resolución a aprobación das bases reguladoras para a con ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/09/2022 - 30/06/2023
AP400B Entidades colaboradoras que participarán na xestión do programa de emisión de bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables
Entidades colaboradoras que participarán na xestión do programa de emisión de bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables. O obxecto destas bases é establecer as condicións polas que ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/11/2022 - 16/12/2022
AP400A Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables
Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables. O obxecto destas bases é establecer as condicións polas que se rexerá a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos v ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA301B Inscrición no Rexistro administrativo de distribuidores de seguros e reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia dunha persoa axente de seguros vinculada, modificación de datos ou solicitude de cancelación
Inscrición no Rexistro administrativo de distribuidores de seguros e reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia dunha persoa axente de seguros vinculada, modificación de datos ou solicitude de cance ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA301A Inscrición no Rexistro administrativo de distribuidores de seguros e reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia dunha persoa corredora de seguros, modificación de datos ou solicitude de cancelación.
Inscrición no Rexistro administrativo de distribuidores de seguros e reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia dunha persoa corredora de seguros, modificación de datos ou solicitude de cancelación. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
PR006A Denuncia en materia de integridade institucional.
Denuncia en materia de integridade institucional.. Esta resolución ten por obxecto aprobar o formulario normalizado para a presentación na sede electrónica de denuncias en materia de integridade insti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300D Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa prestamista inmobiliaria, modificación de datos ou baixa.
Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa prestamista inmobiliaria, modificación de datos ou baixa.. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do Rexistro de Intermediarios de Crédito ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300A Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario, modificación de datos ou baixa.
Recoñecemento e inscrición no rexistro dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario, modificación de datos ou baixa.. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do Rexistro de Intermediari ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300B Recoñecemento e inscrición no rexistro, modificación de datos ou baixa dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario presentada por unha persoa prestamista única.
Recoñecemento e inscrición no rexistro, modificación de datos ou baixa dunha persoa intermediaria de crédito inmobiliario presentada por unha persoa prestamista única.. 1. O presente decreto ten por o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA300C Inscrición, modificación de datos ou baixa no rexistro de persoas representantes designadas por unha persoa intermediaria de crédito inmobiliario.
Inscrición, modificación de datos ou baixa no rexistro de persoas representantes designadas por unha persoa intermediaria de crédito inmobiliario.. 1. O presente decreto ten por obxecto a creación do ...