Guía de procedementos e servizos

Hai  17 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
FA903A Reclamación Real Decreto-lei 3/2020
Reclamación Real Decreto-lei 3/2020 Interpoñer a reclamación nos procedementos de adxudicación dos contratos recollida no Real Decreto-lei 3/2020, de 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se inc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/07/2018 - 03/08/2018
FA101A Axudas a persoas en situación de orfandade polas explosións de material pirotécnico en Tui o 23/05/2018.
Axudas a persoas en situación de orfandade polas explosións de material pirotécnico en Tui o 23/05/2018. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar as axudas destinadas a ate ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
FA902A Medidas cautelares previas.
Medidas cautelares previas. Presentar no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia as medidas cautelares previas á interposición das vías impugnatorias das que ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Pechado
FA904A Cuestión de nulidade Lei 31/2007.
Cuestión de nulidade Lei 31/2007. Interpoñer a cuestión de nulidade recollida na Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
FA900A Recurso especial en materia de contratación.
Recurso especial en materia de contratación. Interpoñer o recurso especial en materia de contratación con ou sen petición de medida cautelar, recollido no artigo 44 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
FA901A Alegacións no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL).
Alegacións no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL). Presentación de alegacións no Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Au ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/03/2020 - 30/04/2020
FA005A Comunicación da información estatístico-contable anual dos corredores de seguros e reaseguros e dos axentes de seguros vinculados e dos operadores de banca-seguros vinculados.
Comunicación da información estatístico-contable anual dos corredores de seguros e reaseguros e dos axentes de seguros vinculados e dos operadores de banca-seguros vinculados. Información estatístico- ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA009A Solicitude de autorización para a utilización das aplicacións informáticas da Oficina Virtual Tributaria para o pagamento electrónico e a presentación electrónica dos modelos de declaración 008 e de autoliquidación 013 da Imposto compensatorio ambiental mineiro (ICAM).
Solicitude de autorización para a utilización das aplicacións informáticas da Oficina Virtual Tributaria para o pagamento electrónico e a presentación electrónica dos modelos de declaración 008 e de a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/10/2017 - 30/11/2017
FA100A Axudas polos danos persoais causados polos incendios de outubro de 2017.
Axudas polos danos persoais causados polos incendios de outubro de 2017. Convócanse axudas en réxime de concorrencia non competitiva polos danos persoais que teñan a súa causa nos incendios que se pro ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
FA008A Pagamento electrónico da taxa fiscal sobre o xogo de apostas deportivas e de competición.
Pagamento electrónico da taxa fiscal sobre o xogo de apostas deportivas e de competición. A presente orde ten por obxecto establecer o réxime xurídico aplicable ao cumprimento das obrigas tributarias ...