Modificación de formulario | 01/02/2018 | 07:00

Modificación nun dos formularios do procedemento MR605A

Realizouse un cambio nun dos formularios do procedemento MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor medioambiental dos ecosistemas forestais. En concreto, é necesario revisar o apartado "Tipo de actuación e datos do investimento".

Por mor deste cambio, recoméndase revisar este apartado antes de realizar a presentación electrónica dun borrador.

Modificación de formulario Asociacións e ONGs Cidadáns