Inclusión social

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade" foi o primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo, relativa ao 2010-Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social. 

Para cumprir este obxectivo, a Administración autonómica establece unha serie de prestacións dirixidas ás persoas máis desfavorecidas: renda de inclusión social de Galicia (Risga), axudas de inclusión social de carácter non periódico, pensións non contributivas de invalidez e de xubilación, axudas a entidades de iniciativa social, complemento por alugueiro de vivenda a persoas titulares de pensión non contributiva. 

Estas axudas complétanse con medidas ofrecidas en ámbitos concretos: incentivos á contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social, axudas para evitar os cortes de subministración eléctrica, apoio a programas de loita contra a pobreza feminina, exencións no canon da auga e do lixo etc.

 

Inclusión social
Tramitar en liña: PR935A Solicitude presencial: PR935A 05/04/2024 00:00 - 15/10/2024 23:59
Tramitar en liña: AU230K Solicitude presencial: AU230K Aberto todo o ano
Tramitar en liña: AU230L Solicitude presencial: AU230L Aberto todo o ano
Tramitar en liña: AU230M Solicitude presencial: AU230M Aberto todo o ano
Tramitar en liña: AU230N Solicitude presencial: AU230N Aberto todo o ano
Tramitar en liña: BS618D Solicitude presencial: BS618D Aberto todo o ano
Tramitar en liña: BS626F Solicitude presencial: BS626F Aberto todo o ano
Tramitar en liña: BS650A Solicitude presencial: BS650A Aberto todo o ano
Tramitar en liña: BS650F Solicitude presencial: BS650F Aberto todo o ano
Tramitar en liña: BS650G Solicitude presencial: BS650G Aberto todo o ano
Tramitar en liña: SI427A 21/02/2024 00:00 - 20/03/2024 23:59
Tramitar en liña: AU230K Solicitude presencial: AU230K Aberto todo o ano
Tramitar en liña: AU230L Solicitude presencial: AU230L Aberto todo o ano
Tramitar en liña: AU230M Solicitude presencial: AU230M Aberto todo o ano
Tramitar en liña: AU230N Solicitude presencial: AU230N Aberto todo o ano
Tramitar en liña: BS623C 19/09/2023 00:00 - 18/10/2023 23:59
Tramitar en liña: TR351F 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
Tramitar en liña: BS623D 19/07/2023 00:00 - 18/08/2023 23:59
Tramitar en liña: BS631A 11/07/2023 00:00 - 10/08/2023 23:59
Tramitar en liña: SA462B 11/02/2023 00:00 - 10/03/2023 23:59
Tramitar en liña: SI431A 17/01/2024 00:00 - 16/02/2024 23:59
Tramitar en liña: SI427A 21/02/2024 00:00 - 20/03/2024 23:59