Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

SA673B - Revalidación da licenza de funcionamento de fabricantes de produtos sanitarios a medida.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Esta orde entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará ou día 24 de agosto de 2016.

Prazo de resolución: Seis meses

Sentido do silencio administrativo: Positivo

  • Solicitude segundo o Anexo I.
  • Xustificante de ter aboado a taxa correspondente.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE SANIDADE

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DE LUGO

S. PLANIFICACIÓN, ASEGURAMENTO E ORDENACIÓN SANITARIA LUGO

Montevideo, 9
27001 Lugo
Teléfono: 982292107 Fax: 982292115

CONSELLERÍA DE SANIDADE

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DE PONTEVEDRA

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE SANIDADE EN VIGO

S. ASEGURAMENTO, PLANIFICACIÓN E ORDENACIÓN SANITARIA VIGO
Concepción Arenal, 8
36201 Vigo
Teléfono: 986817624 Fax: 986817627

CONSELLERÍA DE SANIDADE

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DE OURENSE

S.PLANIFICACIÓN,ASEGURAMENTO,ORDENACIÓN SANITARIA OURENSE

Avda. Zamora, 13
32071 Ourense
Teléfono: 988066321 Fax: 988386302

CONSELLERÍA DE SANIDADE

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DE PONTEVEDRA

S.PLANIFICACIÓN,ASEGURAMENTO,ORDENACIÓN SANITARIA PONTEV.

Fernández Ladrera, nº 43, 1º
36071 Pontevedra
Teléfono: 986885880 Fax: 986814186

CONSELLERÍA DE SANIDADE

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DA CORUÑA

S. DE PLANIFICACIÓN, ASEGURAMENTO E ORDENACIÓN SANITARIA DA CORUÑA

R/Durán Loriga, 3
15003 Coruña, A
Teléfono: 981155817 / 981155823 Fax: 981155869

As licenzas de funcionamento das entidades fabricantes de productos sanitarios a medida teñen unha validez de cinco anos a partir da data da súa concesión ou revalidación. Nestes casos, se a entidade desexa manter en vigor a licenza de funcionamento deberá solicitar a súa revalidación.

Beneficiarios:

Persoa física, ou representante dunha entidade xurídica, que desexe manter en vigor a licenza de funcionamento para o establecemento de fabricación de productos sanitarios a medida no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:

Requisitos xerais recollidos no artigo 3 do Real Decreto 437/2003, de 10 de maio, que establece os criterios para a concesión de licenzas de funcionamento aos fabricantes de porductos sanitarios a medida, ou normas que os substitúa.

AUTONÓMICA

Decreto 294/2004, do 14 de outubro, polo que se regula o procedemento para a concesión de licenzas de funcionamento aos fabricantes de productos sanitarios a medida (DOG nº 246, do 21 de decembro de 2004).

AUTONÓMICA

Orde do 28 de xullo de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Sanidade. (DOG nº 147 do 4 de agosto de 2016).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional