Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 19 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Queixa

Se desexa presentar unha queixa relativa a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo sector público autonómico (agás para os ámbitos relativos a educación, sanidade e xustiza que se rexen pola súa normativa específica) debe empregar o procedemento PR002A.

As reclamacións en materia de consumo deben presentarse a través do CO401A.

PR310A - Declaración de utilidade pública de asociacións e presentación de contas.

Solicitude de declaración de utilidade pública de asociación. As asociacións, federacións e confederacións que desenvolvan maioritariamente as súas funcións en Galicia, que se encontren inscritas no Rexistro de asociacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR310A&ano=1997&numpub=1&lang=gl

IN334A - Expropiación forzosa e/ou ocupación temporal de terreos, polo procedemento de urxencia, para o establecimento de explotacións mineiras.

Se vostede é titular dunha explotación mineira poderá solicita-la expropiación forzosa por procedemento de urxencia para o emprazamento e traballos de instalacións e servicios correspondentes. Os que realicen aproveitamento de recursos da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN334A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN313A - Declaración da condición mineral, termal e de manancial das augas

Todas aquelas persoas interesadas na declaración da condición mineral, termal ou de manancial das augas, poderán solicitala á Xunta de Galicia. A solicitude presentarase ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria. A iniciación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN313A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN407A - Autorización de instalacións eléctricas de alta tensión

Se vostede, como representante dunha empresa eléctrica da Comunidade Autónoma de Galicia, desexa realizar obras de transporte, transformación e/ou distribución de enerxía eléctrica, pode solicitar á Xunta de Galicia a correspondente…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN407A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

VI435C - Programa de fomento de aloxamentos temporais, de modelos cohousing, de vivendas interxeneracionais e modalidades similares do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

A concesión das subvencións do Programa de fomento de aloxamentos temporais, de modelos cohousing, de vivendas interxeneracionais e modalidades similares, de conformidade do Real Decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o bono alugueiro á mocidade e o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI435C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

Amplíase o período de validez de Chave365 durante a vixencia do estado de alarma

Por Resolución do 30 de marzo de 2020, publicada no Diario Oficial de Galicia o 2 de abril, acordouse a aplicación a Chave365 dunha serie de medidas derivadas da declaración do estado de alarma. Chave365 é o mecanismo de claves concertadas que a Administración xeral e do sector público autonómico…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0728.xml

PR750A - Inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego

Inscrición de fundacións de interese galego: constitución e modificacións sucesivas.

Unha fundación de interese galego é unha organización constituída sen fin de lucro que, por vontade dos seus creadores, ten afectado de modo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR750A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

Verificación do certificado

Esta sede electrónica utiliza un certificado electrónico para identificarse e garantir unha comunicación segura con ela.

sede.xunta.gal/a-sede/identificacion-e-titularidade/verificacion-dos-certificados

PR946A - Rexistro de entidades deportivas.

Regular a organización e funcionamento do rexistro de Entidades Deportivas de Galicia recollido no capítulo III do título IV da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia. O Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia ten por finalidade a inscrición das entidades deportivas reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR946A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Regular a convocatoria das subvencións no exercicio orzamentario do ano 2024 para proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2024&numpub=1&lang=gl