Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 21 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Queixa

Se desexa presentar unha queixa relativa a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo sector público autonómico (agás para os ámbitos relativos a educación, sanidade e xustiza que se rexen pola súa normativa específica) debe empregar o procedemento PR002A.

As reclamacións en materia de consumo deben presentarse a través do CO401A.

PR310A - Declaración de utilidade pública de asociacións e presentación de contas.

Solicitude de declaración de utilidade pública de asociación.

As asociacións, federacións e confederacións que desenvolvan maioritariamente as súas funcións en Galicia, que se encontren inscritas no Rexistro de asociacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR310A&ano=1997&numpub=1&lang=gl

IN334A - Expropiación forzosa e/ou ocupación temporal de terreos, polo procedemento de urxencia, para o establecimento de explotacións mineiras.

Se vostede é titular dunha explotación mineira poderá solicita-la expropiación forzosa por procedemento de urxencia para o emprazamento e traballos de instalacións e servicios correspondentes.

Os que realicen aproveitamento de recursos da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN334A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN313A - Declaración da condición mineral, termal e de manancial das augas

Todas aquelas persoas interesadas na declaración da condición mineral, termal ou de manancial das augas, poderán solicitala á Xunta de Galicia. A solicitude presentarase ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria.

A iniciación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN313A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN407A - Autorización de instalacións eléctricas de alta tensión

Se vostede, como representante dunha empresa eléctrica da Comunidade Autónoma de Galicia, desexa realizar obras de transporte, transformación e/ou distribución de enerxía eléctrica, pode solicitar á Xunta de Galicia a correspondente…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN407A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

Amplíase o período de validez de Chave365 durante a vixencia do estado de alarma

Por Resolución do 30 de marzo de 2020, publicada no Diario Oficial de Galicia o 2 de abril, acordouse a aplicación a Chave365 dunha serie de medidas derivadas da declaración do estado de alarma. Chave365 é o mecanismo de claves concertadas que a Administración xeral e do sector público autonómico…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0728.xml

Verificación do certificado

Esta sede electrónica utiliza un certificado electrónico para identificarse e garantir unha comunicación segura con ela.

sede.xunta.gal/a-sede/identificacion-e-titularidade/verificacion-dos-certificados

VI432C - Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021, con carácter plurianual, as subvencións do Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento previstas no capítulo V do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI432C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR750A - Inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego

Inscrición de fundacións de interese galego: constitución e modificacións sucesivas.

Unha fundación de interese galego é unha organización constituída sen fin de lucro que, por vontade dos seus creadores, ten afectado de modo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR750A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN422N - Proxectos de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía.

1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente as anualidades 2022-2023 para o programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422N&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR946A - Rexistro de entidades deportivas.

Regular a organización e funcionamento do rexistro de Entidades Deportivas de Galicia recollido no capítulo III do título IV da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia. O Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia ten por finalidade a inscrición das entidades deportivas reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR946A&ano=2014&numpub=1&lang=gl