Guía de procedementos e servizos

Hai  9 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña SA500A0 06/03/2024 00:00 - 05/04/2024 23:59
SA500A Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais.
Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais.. Axudas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, ...
Tramitar en liña SA462B0 11/02/2023 00:00 - 10/03/2023 23:59
SA462B Axudas en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados/as en unidades asistenciais con especialización en drogodependencias.
Axudas en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados/as en unidades a ...
Tramitar en liña SA803A0 12/01/2023 00:00 - 13/02/2023 23:59
SA803A Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para realizar programas de carácter sociosanitario.
Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para realizar programas de carácter sociosanitario.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases regulado ...
Tramitar en liña SA645A0 25/08/2022 00:00 - 26/09/2022 23:59
SA645A Subvencións para proxectos de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual realizados en Galicia por entidades privadas sen ánimo de lucro.
Subvencións para proxectos de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual realizados en Galicia por entidades privadas sen ánimo de lucro.. Esta orde ten por obxecto e ...
Tramitar en liña SA463G0 12/08/2022 00:00 - 12/09/2022 23:59
SA463G Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia
Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. ...
Tramitar en liña SA463F0 03/08/2022 00:00 - 02/09/2022 23:59
SA463F Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade ...
Tramitar en liña SA463I0 30/10/2020 00:00 - 30/11/2020 23:59
SA463I Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia por COVID 19 ten na saúde mental da poboación galega
Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandem ...
Tramitar en liña SA304C0 09/07/2020 00:00 - 29/07/2020 23:59
SA304C Axudas do programa Traslaciona Covid-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia.
Axudas do programa Traslaciona Covid-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia.. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria extraordinaria das ax ...
Tramitar en liña SA463H0 02/10/2019 00:00 - 04/11/2019 23:59
SA463H Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos aditivos, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos aditivos, con cargo á asignación tributaria do ...