Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

CT230B - Integración na Rede de Bibliotecas de Galicia.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Esta orde entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará o día 18 de outubro de 2016.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Positivo

  • Solicitude segundo o Anexo I.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43, 8º andar
36003 Pontevedra
Teléfono: 986805188 Fax: 986805937

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294297 Fax: 982294238

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA CORUÑA

Praza Luís Seoane, s/n
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184701 Fax: 981184629

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE BIBLIOTECAS

SERVIZO DO REXISTRO DA PROPIEDADE INTELECTUAL DE GALICIA
R/ Horreo, 61
15701 Santiago de Compostela
Teléfono: 981543979 Fax: 881999666

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE OURENSE

Rúa do Concello, 11
32003 Ourense
Teléfono: 988386082 Fax: 988386079

A Rede de Bibliotecas de Galicia é un sistema coordinado dos centros bibliotecarios, incluídos no Sistema Bibliotecario de Galicia, constituído polos centros bibliotecarios dependentes da Consellería competente en materia cultural, así como tódolos de titularidade pública ou privada, que, mediante a formalización dun convenio, se comprometan a colaborar nos obxectivos de mellora do sistema bibliotecario.

Beneficiarios:

Os titulares de centros bibliotecarios poderán solicitar da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a súa integración na Rede de Bibliotecas de Galicia.

Requisitos:

- A inscrición da biblioteca no Rexistro de Bibliotecas de Galicia.
- Cumprilos requisitos estipulados no Decreto regulador.
- Asinar un convenio coa Consellería competente en materia de cultura (agás as bibliotecas nodais).

AUTONÓMICA

Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG nº 185 do 28 de setembro de 2016).

AUTONÓMICA

Decreto 41/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia de bibliotecas (DOG nº 36 do 20 de febreiro de 2001).

AUTONÓMICA

Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia (DOG nº 122 do 27 de xuño de 2012).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional