Eficiencia enerxética

No eido da eficiencia e o aforro enerxético dispóñense diferentes liñas de apoio que teñen por obxecto promover un uso racional da enerxía tanto nos fogares e edificios como nas empresas e nos espazos públicos. Así, existen axudas específicas para persoas físicas propietarias ou titulares de vivendas de uso residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños/as; outras dirixidas a empresas (tanto para beneficio propio como para favorecer a súa participación, en calidade de entidades colaboradoras, na xestión das axudas outorgadas para instalacións ou renovacións de fiestras, caldeiras etc.) e, asemade, liñas específicas dirixidas a entidades locais.

As axudas dispoñibles procuran a mellora da eficiencia enerxética mediante a renovación do illamento en fogares (ventás, cubertas, instalacións eléctricas...) e o uso de enerxías renovables (biomasa, solar fotovoltaica...) en fogares, edificios comunitarios, instalacións industriais e agrícolas etc.

Eficiencia enerxética
Tramitar en liña: VI422E 23/03/2021 00:00 - 22/04/2021 23:59
Tramitar en liña: VI406E 16/06/2023 00:00 - 02/10/2023 23:59
Tramitar en liña: VI406D 03/01/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
Tramitar en liña: IN414C 08/02/2024 09:00 - 30/09/2024 23:59
Tramitar en liña: IN308D 08/03/2024 09:00 - 08/04/2024 09:00
Tramitar en liña: TU986B 03/12/2022 00:00 - 29/05/2023 23:59
Tramitar en liña: VI422E 23/03/2021 00:00 - 22/04/2021 23:59
Tramitar en liña: VI406D 03/01/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
Tramitar en liña: IN414C 08/02/2024 09:00 - 30/09/2024 23:59
Tramitar en liña: PR486D 19/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59