Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 154 resultados relacionados coa súa selección:

TR351G - Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

O establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das axudas e subvencións que están destinadas ao…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351G&ano=2024&numpub=1&lang=gl

CO300H - Subvención para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a creación e o lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural (código de procedemento CO300H).

2. O procedemento de concesión destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN201I - Subvencións aos concellos galegos para a creación de Espazos Activos de Emprendemento Comercial no medio rural.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto fomentar a creación de espazos activos de emprendemento comercial no medio rural, a través dos concellos galegos.

2. O procedemento de concesión destas subvencións, co código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201I&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU501A - Subvencións a entidades locais para o apoio aos investimentos para o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural.

O obxecto desta resolución é aprobar as bases –que se inclúen como anexo I– polas que se rexerá a concesión das subvencións a entidades locais, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao fomento da accesibilidade e sinalización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU501A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR330C - Inscrición de entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria.

Esta orde ten por obxecto desenvolver a normativa básica contida no Decreto 247/2000, do 29 de setembro, sobre o procedemento de autorización das entidades que, en colaboración coa Consellaría do Medio Rural, impartan cursos de formación continua e desenvolvan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU984E - Inicio de actividade de establecementos de turismo rural.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde.

Se unha persoa física ou xurídica está interesada na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS508E - Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento Interxeracional no marco do PRTR - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.

Concesión das subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento Interxeracional no marco do Plan de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS508E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR807C - Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha dos laboratorios cooperativos no rural e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN224A - Subvencións a pequenos comerciantes ou promotores de comercios no rural que se adhiran á rede de comercio rural galego.

A subvención regulada por estas bases ten por obxecto fomentar a adecuada dotación comercial no medio rural (oferta de produtos de primeira necesidade e servizo de hostalaría), así como promover a modernización dos establecementos situados en zonas rurais e a adhesión ao selo de Comercio Rural…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN224A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

 Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A&ano=2022&numpub=1&lang=gl