Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 6 resultados relacionados coa súa selección:

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

Difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802O&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR813A - Adhesión á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.

A creación e regulación do funcionamento da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, que se configura como un instrumento de actuación formado por entidades que colaboran no marco definido no presente decreto. Ámbito de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR813A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR811A - Axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social.

A concesión de subvencións a entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social.

A súa finalidade é a promoción, visibilización e desenvolvemento da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR811A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR802Z - Programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social. Programa II: Oficinas locais de fomento cooperativo e da economía social.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para realizar actividades de impulso e fomento do cooperativismo e a economía social, a través do seguinte programa de axudas: Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo. Este programa ten por…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Z&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR802Q - Premios á cooperación

Fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade Autónoma Galega.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Q&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR807C - Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha dos laboratorios cooperativos no rural e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807C&ano=2019&numpub=1&lang=gl