Hai 8 resultados relacionados coa súa selección:

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

1. O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802O&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR813A - Adhesión á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.

A creación e regulación do funcionamento da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, que se configura como un instrumento de actuación formado por entidades que colaboran no marco definido no presente decreto.

Ámbito de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR813A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR807E - Axudas para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo.
Programa IV: Promoción das Cooperativas Xuvenís

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais e apoiar o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR811A - Axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións a entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social (procedemento TR811A).

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR811A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR802Z - Programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social. Programa II: Oficinas locais de fomento cooperativo e da economía social.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para realizar actividades de impulso e fomento do cooperativismo e a economía social, a través do seguinte programa de axudas:

Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo.

Este programa ten por…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Z&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR802Q - Premios á cooperación.

Os premios á cooperación teñen como finalidade fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Q&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR802P - Concurso de iniciativas cooperativas.

A finalidade deste concurso é estimular o labor das persoas que interveñen nos procesos de asesoramento e impulso de proxectos empresariais, para que fomenten o cooperativismo como fórmula de desenvolvemento local en Galicia. Con este obxecto premiaranse as persoas impulsoras das mellores…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802P&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR807C - Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha dos laboratorios cooperativos no rural e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807C&ano=2019&numpub=1&lang=gl