Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 64 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Chave365

Chave365

PR001B - Baixa en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. O obxecto deste procedemento e a petición de baixa no servizo de claves concertadas Chave365 como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR001A - Alta/renovación de usuario en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

O obxecto deste procedemento e a petición de alta ou renovación no servizo Chave365 como mecanismo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR001C - Modificación dos datos que constan en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. O obxecto deste procedemento e a petición de modificación dos datos que actualmente constan no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

Chave365 xa pode solicitarse en centros de saúde do Sergas

Desde o martes 11 de outubro é posible solicitar a alta no servizo de identificación e sinatura fácil Chave365 en nove centros de saúde do Servizo Galego de Saúde, aos que se engadirán progresivamente o resto de centros e hospitais públicos. Os primeiros centros de saúde nos que se poderá solicitar…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0459.xml

Como podo obter Chave365?

Preguntas frecuentes Como podo obter Chave365? ll://tramites-e-servizos/chave365 _self

sede.xunta.gal/axuda/preguntas-frecuentes?content=pregunta-frecuente_0063.xml

Nos centros sanitarios da área de Ferrol xa se pode solicitar Chave365

Desde o venres 4 de novembro xa é posible solicitar a alta no servizo de identificación e sinatura fácil Chave365 en 22 lugares máis: son os centros de saúde da área sanitaria de Ferrol, que comprende as comarcas de Ferrol, Eume e O Ortegal. Con estes son xa 126 puntos distribuídos por toda Galicia…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0461.xml

Os centros de saúde da provincia de Lugo xestionan a alta en Chave365

O xoves 10 de novembro incorpóranse 75 centros de saúde a provincia de Lugo á relación de lugares nos que é posible solicitar a alta no servizo de identificación e sinatura fácil Chave365. En total, existen xa 201 puntos distribuídos por toda Galicia habilitados como centros acreditadores do…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0462.xml

A alta en Chave365 pode realizarse de forma presencial solicitando cita previa

Durante a vixencia do estado de alarma pode realizar a alta en Chave365 presencialmente nos rexistros xerais localizados nos edificios administrativos da Xunta de Galicia nas cidades da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela e Ferrol. Para isto, debe solicitar cita previa…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0738.xml

Entra en funcionamento o sistema de claves concertadas Chave365

Desde hoxe pode solicitar xa a súa clave para Chave365, o sistema que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico. Con Chave365, a persoa usuaria identifícase co seu…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0446.xml

Problemas co envío dos contrasinais de Chave365

Por mor dunha incidencia técnica, estánse a producir problemas co envío e validación dos contrasinais de Chave365, tanto á hora de acceder á Sede Electrónica como á hora de asinar solicitudes. Estamos a traballar para solucionalo o antes posible. Desculpen as molestias.

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0492.xml