Guía de procedementos e servizos

Hai  94 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña VI435B0 Solicitude presencialVI435B 05/06/2023 00:00 - 17/07/2023 23:59
VI435B Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.
Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.. 1. Modificar as bases reguladoras das axudas do Programa de mellora da accesib ...
Tramitar en liña VI406A0 28/04/2023 00:00 - 01/06/2023 23:59
VI406A Subvencións do programa de infravivenda.
Subvencións do programa de infravivenda.. 1. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente ás uni ...
Tramitar en liña VI422F0 28/04/2023 00:00 - 01/06/2023 23:59
VI422F Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.
Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos ...
Tramitar en liña VI402B0 28/04/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59
VI402B Programa "avais para a mocidade".
Programa "avais para a mocidade".. 1. O programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por ...
Tramitar en liña VI420A0 17/03/2023 00:00 - 16/06/2023 23:59
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Gale ...
Tramitar en liña VI406J0 08/02/2023 00:00 - 06/10/2023 23:59
VI406J Programa de axuda á construción de vivendas en alugueiro social en edificios enerxeticamente eficientes do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerationEU, para promotores públicos e privados, distintos do IGVS.
Programa de axuda á construción de vivendas en alugueiro social en edificios enerxeticamente eficientes do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerat ...
Tramitar en liña VI435A0 Solicitude presencialVI435A 08/02/2023 00:00 - 31/10/2023 23:59
VI435A Subvencións para a adquisición de vivenda en concellos con poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes do plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.
Subvencións para a adquisición de vivenda en concellos con poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes do plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.. 1. Esta resolución ten por obxe ...
Tramitar en liña VI426C0 Solicitude presencialVI426C 07/02/2023 00:00 - 03/11/2023 23:59
VI426C Subvencións do Programa Rehaluga dirixido ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas incorporadas ao programa mobilización de vivendas para o alugamento.
Subvencións do Programa Rehaluga dirixido ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas incorporadas ao programa mobilización de vivendas para o alugamento.. 1. Esta resolución ten por obxecto ...
Tramitar en liña VI440D0 19/01/2023 00:00 - 20/02/2023 23:59
VI440D Bolsas de formación en materia de vivenda
Bolsas de formación en materia de vivenda. 1. Mediante a presente resolución convócanse dez bolsas de formación coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionados c ...
Tramitar en liña MT402A0 18/01/2023 00:00 - 17/02/2023 23:59
MT402A Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a particulares.
Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a particulares.. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocato ...