Guía de procedementos e servizos

Hai  70 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 07/10/2021 - 08/11/2021
TU503E Subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.
Subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/09/2021 - 25/10/2021
TU503C Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital
Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á recuperación de destinos turíst ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/09/2021 - 18/10/2021
TU503D Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas
Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/09/2021 - 11/10/2021
TU983F Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe.
Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/07/2021 - 26/08/2021
TU503B Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración.
Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á modernización e á mellora da c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/06/2021 - 22/07/2021
TU900A Subvencións a concellos declarados municipios turísticos e xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo.
Subvencións a concellos declarados municipios turísticos e xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/04/2021 - 02/11/2021
TU985D Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21
Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21. 1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia21. Este bono tur ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/03/2021 - 29/04/2021
TU970A Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/03/2021 - 15/12/2021
TU985C Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2
Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2. O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establecementos turísticos d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/07/2021 - 23/07/2021
PE616C Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.
Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.. O obxecto desta resolución é establecer os requisitos para acceder ás p ...