Guía de procedementos e servizos

Hai  70 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 31/05/2022 - 30/06/2022
TU983C Subvencións ás axencias de viaxe.
Subvencións ás axencias de viaxe.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2022. 2. O procedem ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2022 - 10/06/2022
TU970A Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/03/2022 - 02/05/2022
TU985D Tarxeta Bono Turístico #QuedamosEnGalicia
Tarxeta Bono Turístico #QuedamosEnGalicia. 1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia22. Este bono turís ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/03/2022 - 18/04/2022
TU300A Subvencións a proxectos de dinamización do Xacobeo,”o teu Xacobeo”
Subvencións a proxectos de dinamización do Xacobeo,”o teu Xacobeo”. 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria anual, en réxime de concorrencia competitiva, das sub ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/03/2022 - 11/04/2022
TU981A Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia.
Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia.. Esta resolución ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/03/2022 - 01/12/2022
TU985C Adhesión dos establecementos e axencias de viaxes ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia.
Adhesión dos establecementos e axencias de viaxes ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia.. O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os estableceme ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/08/2022 - 12/08/2022
PE616C Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.
Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.. O obxecto desta resolución é establecer os requisitos para acceder ás p ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2022 - 23/03/2022
TU501D Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.
Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora paisa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2022 - 16/03/2022
TU503D Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas.
Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/02/2022 - 07/03/2022
TU503A Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento e de restauración.
Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento e de restauración.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da i ...