Guía de procedementos e servizos

Hai  56 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TU984G Autorización de apertura e clasificación turística de campamentos de turismo.
Autorización de apertura e clasificación turística de campamentos de turismo. 1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a q ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TU984M Modificacións substanciais de campamentos de turismo.
Modificacións substanciais de campamentos de turismo. 1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TU984P Informe potestativo previo para a instalación de campamentos de turismo
Informe potestativo previo para a instalación de campamentos de turismo 1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TU984N Comunicación de baixa ou modificacións non substanciais dos campamentos de turismo.
Comunicación de baixa ou modificacións non substanciais dos campamentos de turismo. 1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámpi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/12/2019 - 17/02/2020
TU501C Subvencións a xeodestinos de Galicia para o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística.
Subvencións a xeodestinos de Galicia para o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o desenvolvemento de actuacións p ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/12/2019 - 16/01/2020
TU500A Subvencións a Concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia.
Subvencións a Concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto sufragar parcialmente o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 10/12/2019 - 09/01/2020
TU981A Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia.
Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Esta resolución ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/12/2019 - 02/01/2020
TU501D Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño Santiago.
Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño Santiago. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora paisaxíst ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/11/2019 - 30/12/2019
TU501B Subvencións a entidades locais para o apoio aos investimentos para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas.
Subvencións a entidades locais para o apoio aos investimentos para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/11/2019 - 30/12/2019
TU300A Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo”
Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo” 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións, en réxime de conc ...