Guía de procedementos e servizos

Hai  112 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña VI438A0 11/06/2024 00:00 - 31/10/2024 23:59
VI438A Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.
Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.. Convocar, para a anualidade de 2 ...
Tramitar en liña VI440D0 04/06/2024 00:00 - 03/07/2024 23:59
VI440D Bolsas de formación en materia de vivenda.
Bolsas de formación en materia de vivenda.. Convocatoria de bolsas de formación coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionados cos ámbitos de actuación deste or ...
Tramitar en liña VI426C0 Solicitude presencialVI426C 04/04/2024 00:00 - 04/11/2024 23:59
VI426C Subvencións do Programa Rehaluga dirixido ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas incorporadas ao programa mobilización de vivendas para o alugamento.
Subvencións do Programa Rehaluga dirixido ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas incorporadas ao programa mobilización de vivendas para o alugamento.. A concesión das subvencións do Prog ...
Tramitar en liña VI420A0 03/04/2024 00:00 - 02/07/2024 23:59
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Ga ...
Tramitar en liña VI435B0 Solicitude presencialVI435B 22/03/2024 00:00 - 22/04/2024 23:59
VI435B Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.
Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.. 1. Convocar estas axudas, con carácter plurianual, para a anualidade 2024. 2. ...
Tramitar en liña VI406A0 15/03/2024 00:00 - 03/06/2024 23:59
VI406A Subvencións do programa de infravivenda.
Subvencións do programa de infravivenda.. 1. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente ás uni ...
Tramitar en liña VI422F0 15/03/2024 00:00 - 03/06/2024 23:59
VI422F Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.
Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos ...
Tramitar en liña VI426E0 21/02/2024 00:00 - 31/12/2025 23:59
VI426E Acreditación para obter a condición de concello colaborador no programa de mobilización de vivendas para o alugamento en concellos.
Acreditación para obter a condición de concello colaborador no programa de mobilización de vivendas para o alugamento en concellos.. Regular o programa de mobilización de vivendas para o alugamento en ...
Tramitar en liña VI501A0 Solicitude presencialVI501A 14/02/2024 00:00 - 31/10/2024 23:59
VI501A Subvencións para a adquisición de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións para a adquisición de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia.. Xestión de axudas á adquisición de vivendas comprendida nalgunha das seguintes modalidades: a) Vivendas localizadas nun mu ...
Tramitar en liña VI402B0 01/03/2024 00:00 - 30/10/2024 23:59
VI402B Programa "avais para a mocidade".
Programa "avais para a mocidade".. 1. Convocar o Programa de avais para a mocidade para a anualidade 2024 (código de procedemento VI402B) e dar publicidade ao convenio a asinar entre o Instituto Galeg ...