Guía de procedementos e servizos

Hai  6 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña IF321H0 Solicitude presencialIF321H Aberto todo o ano
IF321H Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de ti ...
Tramitar en liña IF205C0 Solicitude presencialIF205C Aberto todo o ano
IF205C Consulta previa de viabilidade dunha autorización.
Consulta previa de viabilidade dunha autorización.. Con carácter previo á solicitude de autorización, as persoas interesadas poderán consultarlle ao Servizo provincial de estradas correspondente sobre ...
Tramitar en liña IF205D0 Solicitude presencialIF205D Aberto todo o ano
IF205D Autorización de novo acceso, cambio de uso ou reordenación dun acceso existente na rede de titularidade da Comunidade Autonóma de Galicia.
Autorización de novo acceso, cambio de uso ou reordenación dun acceso existente na rede de titularidade da Comunidade Autonóma de Galicia.. Considéranse accesos directos ás estradas ou ás súas vías de ...
Tramitar en liña IF204A0 Solicitude presencialIF204A Aberto todo o ano
IF204A Autorización para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público viario e/ou nas zonas de protección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto accesos.
Autorización para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público viario e/ou nas zonas de protección das estra ...
Tramitar en liña IF207B0 Solicitude presencialIF207B Aberto todo o ano
IF207B Reversión de expropiación.
Reversión de expropiación.. Se vostede é titular (calquera que sexa o título de adquisicion) de bens ou dereitos expropiados, poderá solicitar a súa reversión nos seguintes casos: - cando non se execu ...
Tramitar en liña IF206B0 Solicitude presencialIF206B Aberto todo o ano
IF206B Informe de usos especiais da estrada
Informe de usos especiais da estrada. A Axencia Galega de Infraestruturas, a través do servizo provincial de estradas da provincia que corresponda, emitirá o informe vinculante ao que se refire a norm ...