Rehabilitar a vivenda

Os concellos de Galicia poden solicitar subvencións para rehabilitacións, alugueres ou melloras dentro do programa de infravivenda e tamén para rehabilitar as antigas vivendas de mestres/as, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal.

Asemade, a cidadanía, as empresas e os/as profesionais tamén poden ser beneficiarios de axudas financeiras como as do programa de préstamos para a rehabilitación de edificios e vivendas ou os programas de rexeneración e renovación urbanos (para rehabilitación de edificios e vivendas) no ámbito do Camiño de Santiago.

Estes son só algúns exemplos das axudas a Administración pública promove, ao longo do ano, en materia de vivenda para posibilitar que os/as cidadáns/ás poidan exercer o seu dereito a dispoñer dunha vivenda digna e adecuada.

Rehabilitar a vivenda
Tramitar en liña: VI435B 22/03/2024 00:00 - 22/04/2024 23:59
VI435B

Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Tramitar en liña: VI408M 13/01/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408M

Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da Ari da Ribeira Sacra.

Tramitar en liña: VI408L 30/03/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408L

Cualificación provisional para participar no programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra

Tramitar en liña: VI408G 13/01/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408G

Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Tramitar en liña: VI408G 13/01/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408G

Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Tramitar en liña: VI408F 30/03/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408F

Cualificación provisional para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Tramitar en liña: VI470B Solicitude presencial: VI470B Aberto todo o ano
VI470B

Inscrición no directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.

Tramitar en liña: MT402A 16/01/2024 00:00 - 15/02/2024 23:59
MT402A

Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a particulares.

Tramitar en liña: VI408H 01/02/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
VI408H

Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas

Tramitar en liña: VI408N 01/02/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
VI408N

Subvencións do programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra.

Tramitar en liña: VI482A 03/01/2022 00:00 - 31/05/2022 23:59
VI482A

Bono de alugueiro social. Participación no programa de subvencións.

Tramitar en liña: VI406B 28/05/2022 00:00 - 02/11/2022 23:59
VI406B

Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas.

Tramitar en liña: VI420A 03/04/2024 00:00 - 02/07/2024 23:59
VI420A

Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Tramitar en liña: VI435B 22/03/2024 00:00 - 22/04/2024 23:59
VI435B

Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Tramitar en liña: VI408L 30/03/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408L

Cualificación provisional para participar no programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra

Tramitar en liña: VI408G 13/01/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408G

Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Tramitar en liña: VI408G 13/01/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408G

Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Tramitar en liña: VI408F 30/03/2022 00:00 - 30/10/2023 23:59
VI408F

Cualificación provisional para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Tramitar en liña: VI470B Solicitude presencial: VI470B Aberto todo o ano
VI470B

Inscrición no directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.

Tramitar en liña: VI408H 01/02/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
VI408H

Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas

Tramitar en liña: VI408N 01/02/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
VI408N

Subvencións do programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra.

Tramitar en liña: VI482A 03/01/2022 00:00 - 31/05/2022 23:59
VI482A

Bono de alugueiro social. Participación no programa de subvencións.

Tramitar en liña: VI422F 15/03/2024 00:00 - 03/06/2024 23:59
VI422F

Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.

Tramitar en liña: VI406A 15/03/2024 00:00 - 03/06/2024 23:59
VI406A

Subvencións do programa de infravivenda.

Tramitar en liña: VI438A 11/06/2024 00:00 - 31/10/2024 23:59
VI438A

Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

Tramitar en liña: VI422F 15/03/2024 00:00 - 03/06/2024 23:59
VI422F

Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.

Tramitar en liña: VI408K 17/06/2021 00:00 - 16/07/2021 23:59
VI408K

Participación no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021.