Fomento do emprego

Son varias as liñas de axuda que se dispoñen nesta sede electrónica co obxecto de fomentar o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Destacan aquelas orientadas a ofrecer incentivos á contratación indefinida inicial de persoas, así como os programas de inserción laboral, as accións formativas que inclúen un compromiso de contratación ou aquelas que contribúen a potenciar as iniciativas de base tecnolóxica.

En canto aos/ás beneficiarios/as finais, aténdese con especial interese a colectivos específicos entre os que destacan: a mocidade, as persoas con discapacidade, as persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social ou paradas de longa duración ou as mulleres vítimas da violencia de xénero. Da mesma forma, existen liñas específicas para a contratación de empresas de inserción laboral, de axentes de emprego e desenvolvemento local ou de persoal técnico de orientación laboral.

Fomento do emprego
Tramitar en liña: TR349T 08/01/2020 00:00 - 30/09/2020 23:59
TR349T

Programa emprega xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas.

Tramitar en liña: TR341D 16/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341D

Promoción do emprego autónomo.

Tramitar en liña: TR349W 19/07/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR349W

Programa de apoio para a contratación de mulleres en ocupacións masculinizadas e para a adaptación de espazos nas empresas.

Tramitar en liña: TR341N 15/02/2024 00:00 - 14/03/2024 23:59
TR341N

Programa de axudas á adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os Centros Especiais de Emprego.

Tramitar en liña: TR802L 25/01/2024 00:00 - 25/03/2024 23:59
TR802L

Bono consolida economía social.

Tramitar en liña: TR341K 15/02/2024 00:00 - 14/03/2024 23:59
TR341K

Programa de axudas ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Tramitar en liña: TR341E 15/02/2024 00:00 - 14/03/2024 23:59
TR341E

Programa de axudas á creación de postos de traballo estables para persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego.

Tramitar en liña: TR356C 16/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR356C

Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

Tramitar en liña: TR341M 15/02/2024 00:00 - 14/03/2024 23:59
TR341M

Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego.

Tramitar en liña: TR820F 01/11/2020 00:00 - 10/11/2020 23:59
TR820F

Axudas para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, apoiando as persoas traballadoras e ás empresas, afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos e redución de xornada

Tramitar en liña: TR342A 06/06/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR342A

Programa de emprego con apoio.

Tramitar en liña: IN848C 16/03/2021 00:00 - 15/04/2021 23:59
IN848C

Emprego xuvenil innovador

Tramitar en liña: TR807I 22/02/2022 00:00 - 01/08/2022 23:59
TR807I

Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.

Tramitar en liña: TR340E 10/04/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR340E

Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

Tramitar en liña: TR341D 16/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341D

Promoción do emprego autónomo.

Tramitar en liña: TR349F 05/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR349F

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Tramitar en liña: TR802G 02/02/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR802G

Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.

Tramitar en liña: TR349X 24/12/2019 00:00 - 14/12/2020 23:59
TR349X

Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás acción formativas con compromiso de contratación.

Tramitar en liña: TR340A Aberto todo o ano
TR340A

Cualificación iniciativas de emprego.

Tramitar en liña: TR356A 16/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR356A

Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de inserción.

Tramitar en liña: TR332A 12/06/2024 00:00 - 11/07/2024 23:59
TR332A

Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Tramitar en liña: TR331A 19/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59
TR331A

Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

Tramitar en liña: TR332A 12/06/2024 00:00 - 11/07/2024 23:59
TR332A

Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Tramitar en liña: TR351A 22/03/2023 00:00 - 21/04/2023 23:59
TR351A

Subvencións para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.

Tramitar en liña: TR353A 23/02/2024 00:00 - 22/03/2024 23:59
TR353A

Subvención a obradoiros duais de emprego.

Tramitar en liña: TR353B 24/02/2024 00:00 - 25/03/2024 23:59
TR353B

Subvención programas de emprego para persoas mozas.

Tramitar en liña: TR351F 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR351F

Subvención para a contratación temporal polas entidades locais de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga.

Tramitar en liña: TR351G 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR351G

Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

Tramitar en liña: TU900A 23/06/2021 00:00 - 22/07/2021 23:59
TU900A

Subvencións a concellos declarados municipios turísticos e xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo.

Tramitar en liña: TR351G 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR351G

Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

Tramitar en liña: TR342A 06/06/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR342A

Programa de emprego con apoio.

Tramitar en liña: TR332A 12/06/2024 00:00 - 11/07/2024 23:59
TR332A

Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Tramitar en liña: TR331A 19/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59
TR331A

Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

Tramitar en liña: TR358D 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR358D

Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa II: fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

Tramitar en liña: TR802H 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR802H

Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.

Tramitar en liña: TR332A 12/06/2024 00:00 - 11/07/2024 23:59
TR332A

Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Tramitar en liña: TR353A 23/02/2024 00:00 - 22/03/2024 23:59
TR353A

Subvención a obradoiros duais de emprego.

Tramitar en liña: SI451A 16/01/2024 00:00 - 15/02/2024 23:59
SI451A

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.