Fomento do emprego

Son varias as liñas de axuda que se dispoñen nesta sede electrónica co obxecto de fomentar o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Destacan aquelas orientadas a ofrecer incentivos á contratación indefinida inicial de persoas, así como os programas de inserción laboral, as accións formativas que inclúen un compromiso de contratación ou aquelas que contribúen a potenciar as iniciativas de base tecnolóxica.

En canto aos/ás beneficiarios/as finais, aténdese con especial interese a colectivos específicos entre os que destacan: a mocidade, as persoas con discapacidade, as persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social ou paradas de longa duración ou as mulleres vítimas da violencia de xénero. Da mesma forma, existen liñas específicas para a contratación de empresas de inserción laboral, de axentes de emprego e desenvolvemento local ou de persoal técnico de orientación laboral.

Fomento do emprego
Tramitar en liña 21/03/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 13/02/2019 - 12/03/2019
Tramitar en liña 26/01/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 26/01/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 30/01/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña 10/01/2019 - 11/02/2019
Tramitar en liña 26/04/2019 - 27/05/2019
Tramitar en liña 17/07/2019 - 16/08/2019
Tramitar en liña 11/08/2018 - 10/09/2018
Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
Tramitar en liña 25/04/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 10/04/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 21/03/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 12/01/2019 - 11/04/2019
Tramitar en liña 13/02/2019 - 12/03/2019
Tramitar en liña 26/01/2019 - 31/07/2019
Tramitar en liña 26/01/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 08/02/2019 - 07/03/2019
Tramitar en liña 08/02/2019 - 07/03/2019
Tramitar en liña 26/01/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 30/01/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña 28/12/2018 - 16/12/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
Tramitar en liña 25/04/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 21/06/2019 - 22/07/2019
Tramitar en liña 13/02/2019 - 12/03/2019
Tramitar en liña 21/06/2019 - 22/07/2019
Tramitar en liña 10/01/2019 - 11/02/2019
Tramitar en liña 10/05/2019 - 10/06/2019
Tramitar en liña 10/01/2019 - 11/02/2019
Tramitar en liña 04/01/2019 - 04/02/2019
Tramitar en liña 23/01/2019 - 22/02/2019
Tramitar en liña 04/01/2019 - 04/02/2019
Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
Tramitar en liña 21/06/2019 - 22/07/2019
Tramitar en liña 13/02/2019 - 12/03/2019
Tramitar en liña 21/06/2019 - 22/07/2019
Tramitar en liña 10/05/2019 - 10/06/2019