Estudos universitarios

Co inicio do ano abre o prazo de solicitude das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, polo que os/as estudantes galegos/as que tiveran dereito ás axudas europeas poderán tamén acceder ás complementarias autonómicas. 

O goberno autonómico dispón, ademais deste, doutros programas e liñas de axuda dirixidos a favorecer a mobilidade estudantil ou a realización de prácticas, a apoiar a etapa predoutoral, a acceder ás residencias xuvenís ou a garantir a continuidade dos estudos a aquelas persoas que por causas sobrevidas presenten necesidades urxentes de recursos económicos, entre outras.

A elas hai que engadir, para empresas e profesionais, as axudas de apoio á etapa de formación postdoutoral e as de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) e nos organismos públicos de investigación e outras entidades do sistema galego de I+D+i-GRC.

Estudos universitarios
Tramitar en liña: BS303C 04/07/2023 00:00 - 03/08/2023 23:59
BS303C

Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras

Tramitar en liña: BS303D 04/07/2023 00:00 - 03/08/2023 23:59
BS303D

Prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras

Tramitar en liña: BS303B 04/07/2023 00:00 - 03/08/2023 23:59
BS303B

Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes non bolseiras

Tramitar en liña: ED433A 10/01/2023 00:00 - 31/07/2023 23:59
ED433A

Axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos

Tramitar en liña: ED481D 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
ED481D

Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG.

Tramitar en liña: TU200A 21/06/2024 00:00 - 18/07/2024 23:59
TU200A

Bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) (bolsas ordinarias).

Tramitar en liña: ED417A 03/01/2024 00:00 - 02/02/2024 23:59
ED417A

Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes "Erasmus+" das universidades públicas.

Tramitar en liña: PR770N 17/05/2024 00:00 - 17/06/2024 23:59
PR770N

Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario ou cun título de técnico superior de formación profesional, para a realización de prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea na oficina da FGE en Bruxelas.

Tramitar en liña: ED416A 10/01/2024 00:00 - 15/03/2024 23:59
ED416A

Axudas ao alumnado das universidades públicas para estadías noutros países co obxecto de coñecer a súa lingua durante o verán

Tramitar en liña: ED481A 20/02/2024 00:00 - 19/03/2024 23:59
ED481A

Axudas de apoio á etapa predoutoral.

Tramitar en liña: PR911A 10/01/2024 00:00 - 30/04/2024 23:59
PR911A

Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de máster que se inicien nunha universidade galega.

Tramitar en liña: ED415A 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
ED415A

Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario.

Tramitar en liña: ED114A 15/09/2018 00:00 - 04/10/2018 23:59
ED114A

Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 2 e Celga 4.

Tramitar en liña: PR770M 08/06/2024 00:00 - 08/07/2024 23:59
PR770M

Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación.

Tramitar en liña: ED481D 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
ED481D

Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG.

Tramitar en liña: ED481B 20/02/2024 00:00 - 19/03/2024 23:59
ED481B

Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral.

Tramitar en liña: IN606B 20/02/2024 00:00 - 19/03/2024 23:59
IN606B

Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral

Tramitar en liña: ED431C 31/01/2024 00:00 - 13/03/2024 23:59
ED431C

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GRC.

Tramitar en liña: ED431B 31/01/2024 00:00 - 13/03/2024 23:59
ED431B

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GPC.

Tramitar en liña: ED431F 31/01/2024 00:00 - 13/03/2024 23:59
ED431F

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG-Proxectos de excelencia.

Tramitar en liña: IN607A 31/01/2024 00:00 - 13/03/2024 23:59
IN607A

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i - GRC.

Tramitar en liña: IN607B 31/01/2024 00:00 - 13/03/2024 23:59
IN607B

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i - GPC.

Tramitar en liña: IN607D 31/01/2024 00:00 - 13/03/2024 23:59
IN607D

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego e I+D+i - Proxectos de excelencia / liña de reforzo de traxectorias emerxentes.

Tamén lle pode interesar...