Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 3/2003, do 19 de xuño e desenvolvida en diferentes plans: o último é o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante os axentes galegos de cooperación: organización non gobernamentais para o desenvolvemento (ONGD), universidades, empresas e outros axentes. 

A promover as accións destes axentes destínanse unha serie de liñas de axudas, dirixidas á posta en marcha de proxectos de investigación, de cooperación, de educación e de acción humanitaria no exterior. 

Cooperación para o desenvolvemento
Tramitar en liña 29/05/2019 - 28/06/2019
Tramitar en liña 29/05/2019 - 28/06/2019
Tramitar en liña 29/05/2019 - 28/06/2019
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 13/09/2018 - 12/11/2018
Tramitar en liña 15/01/2020 - 14/02/2020
Tramitar en liña 04/05/2021 - 03/06/2021
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 05/06/2020 - 06/07/2020

Máis información