Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña Solicitude presencial 18/09/2018 - 17/10/2018
Tramitar en liña 30/01/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 18/06/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña 06/07/2019 - 05/08/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 05/02/2019 - 04/03/2019
Tramitar en liña 30/01/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña 08/02/2019 - 07/03/2019
Tramitar en liña 22/05/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña 16/01/2019 - 15/02/2019
Tramitar en liña 06/07/2019 - 05/08/2019
Tramitar en liña 17/05/2019 - 30/09/2019
Tramitar en liña Solicitude presencial 05/02/2019 - 04/03/2019

Máis información