Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña 05/10/2019 - 04/11/2019
Tramitar en liña 22/10/2021 - 22/11/2021
Tramitar en liña 15/07/2021 - 16/08/2021
Tramitar en liña 15/05/2021 - 14/06/2021
Tramitar en liña 09/02/2021 - 30/09/2021
Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
Tramitar en liña 22/05/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña 22/10/2021 - 22/11/2021
Tramitar en liña 15/07/2021 - 16/08/2021
Tramitar en liña 25/09/2021 - 25/10/2021
Tramitar en liña 09/01/2021 - 08/02/2021
Tramitar en liña 15/05/2021 - 14/06/2021

Máis información