Hai 57 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ás pemes

Programas que tratan de promover a implantación e o crecemento das pemes, así como a súa modernización e expansión.

Apoio ao comercio

A administración autonómica dispón de diferentes liñas de axudas en materia de comercio, centradas en aspectos como o impulso da artesanía, a dinamización de centros comerciais abertos e prazas de abastos, a modernización dos comercios, o impulso a proxectos de expansión comercial ou a creación de espazos de emprendemento comercial no rural, entre outras.

MR265C - Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída a loxística e repartición, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de froitas frescas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR269A - Autorización e axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de Galicia.

A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á distribución de froita ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia e a convocatoria das ditas axudas para o curso escolar 2016/17. Custos que se subvencionan e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR269A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED516A - Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

1. A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR265B - Axuda para a subministración de produtos aos centros escolares.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída a loxística e repartición, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de froitas frescas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED301E - Autorización de cobro de cantidade por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios a centros docentes privados concertados.

Autorización de cantidades que se percibirán como contraprestación por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios dos centros privados en réxime de concerto.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR269B - Pagamento da axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de Galicia.

A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á distribución de froita ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia e a convocatoria das ditas axudas para o curso escolar 2016/17.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR269B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED516B - Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento para tramitar as seguintes liñas de axudas dirixidas a centros docentes privados concertados para o curso 2019/20:

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan os comedores escolares nos centros públicos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

1. Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2019/20, o procedemento ED330B relativo a:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR265A - Participación no Programa Escolar.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída a loxística e repartición, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de froitas frescas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265A&ano=2018&numpub=1&lang=gl