Hai 68 resultados relacionados coa súa selección:

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR269A - Autorización e axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de Galicia.

A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á distribución de froita ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia e a convocatoria das ditas axudas para o curso escolar 2016/17. Custos que se subvencionan e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR269A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR265C - Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia, de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED516A - Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

1. A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR265B - Autorización e axuda para a subministración de produtos aos centros escolares

Regular a presentación, por parte dos centros escolares interesados, das solicitudes para acollerse as axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado, de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/791 do Parlamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED301E - Autorización de cobro de cantidade por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios a centros docentes privados concertados.

Autorización de cantidades que se percibirán como contraprestación por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios dos centros privados en réxime de concerto.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS412A - Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do Bono Coidado.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia  de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR269B - Pagamento da axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de Galicia.

A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á distribución de froita ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia e a convocatoria das ditas axudas para o curso escolar 2016/17.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR269B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED516B - Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento (ED516B) para tramitar as seguintes liñas de axudas dirixidas a centros docentes privados concertados para o curso 2022/23:

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR954B - Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares de Galicia para a práctica e o desenvolvemento da actividade deportiva en idade escolar

O obxecto da presente resolución é establecer o procedemento co código PR954B para a presentación da documentación requirida nos convenios de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR954B&ano=2020&numpub=1&lang=gl