Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 63 resultados relacionados coa súa selección:

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED516B - Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.

Convocar axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2023/24.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR265C - Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares.

Establecer o procedemento para o pagamento aos centros escolares das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares, consonte ao disposto no Regulamento (UE) nº 2016/791 do Parlamento Europeo e do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED516A - Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

1. A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED301E - Autorización de cobro de cantidade por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios a centros docentes privados concertados.

Autorización de cantidades que se percibirán como contraprestación por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios dos centros privados en réxime de concerto.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR265B - Autorización e axuda para a subministración de produtos aos centros escolares.

Regular a presentación, por parte dos centros escolares interesados, das solicitudes para acollerse as axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado, de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/791 do Parlamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS412A - Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Concilia Familia.

Concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia  de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR954B - Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares de Galicia para a práctica e o desenvolvemento da actividade deportiva en idade escolar

O obxecto da presente resolución é establecer o procedemento co código PR954B para a presentación da documentación requirida nos convenios de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR954B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED330G - Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solitario de libros de textos e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330G. Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330G&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2023&numpub=1&lang=gl