Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

PR804A - Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Concesión de subvencións para a realización de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global a executar polas organizacións non gobernamentais de desenvolvemento nalgunha das catro dimensións seguintes:

a)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR804A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR811A - Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

 A regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior. Entenderase por proxectos de acción humanitaria aqueles destinados a salvar vidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR811A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR804B - Axudas ás ONGD para execución de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

Concesión de subvencións, a través dun procedemento de concorrencia competitiva, para a execución de microproxectos no exterior. Exclúense destas bases os proxectos que teñan como obxecto a axuda humanitaria e os de carácter asistencial…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR804B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

.

Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 3/2003, do 19 de xuño e desenvolvida en diferentes plans: o último é o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante…

sede.xunta.gal/de-interese/cooperacion-desenvolvemento